Geef uw ervaring over het gebruik van de communicatiekeuzehulp

Veel mensen in de gezondheidszorg zijn communicatiekwetsbaar. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met het uiten van wensen en behoeften of het begrijpen van anderen. Dit kan zowel voorkomen in de schriftelijke als mondelinge communicatie. Communicatie hulpmiddelen en strategieën kunnen hen hierbij helpen. Het blijkt echter complex om te achterhalen welke hulpmiddelen en strategieën er zijn en vervolgens te bepalen welke geschikt zijn voor een cliënt.Hier biedt een communicatiehulp een uitweg. 

Een communicatiekeuzehulp is ontwikkeld met als doel personen die communicatiekwetsbaar zijn en hun zorgverleners te ondersteunen in het selecteren van de juiste communicatie hulpmiddelen en strategieën.De keuzehulp is ontwikkeld ter ondersteuning van dialooggesprekken, gesprekken met een duidelijk doel en onderwerp. De ontwikkeling van de keuzehulp is onderdeel van een onderzoek van Zuyd Hogeschool.

Door middel van deze enquête krijgen we graag inzicht in de bruikbaarheid van de keuzehulp en de toepasbaarheid van de keuzehulp in de dagelijkse zorgpraktijk.

Om de kwaliteit van de keuzehulp te verbeteren, hebben we uw mening nodig. 

Ga naar de website van de keuzehulp: https://test.mediamens.nl/eizt/eizt-communicatie-keuzehulp
Wij willen u nu vragen de keuzehulp samen met een cliënt te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, kunt u de keuzehulp gebruiken met een cliënt in gedachten. De cliënt mag iemand zijn die u beschouwt als communicatiekwetsbaar. Deze persoon heeft moeilijkheden tijdens gesprekken, als gevolg van een aandoening of ziekte. Er zijn verder geen specifieke inclusiecriteria. 

Nadat u de keuzehulp heeft ingevuld (op de website), kunt u hier de enquête invullen.
Dit zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. 
Alle gegevens worden anoniem verwerkt.

Hartelijk dank voor uw deelname.

Indien u meer informatie wenst over het onderzoek, neem dan gerust contact op.

Steffy Stans
Onderzoeker & docent, Zuyd Hogeschool
Email: steffy.stans@zuyd.nl

Page1 / 4
 
25% of survey complete.

T