Screen Reader Mode Icon
Beste zorgverlener of geboortezorgprofessional,

Middels deze enquête vragen wij je hulp bij de ontwikkeling van een cliëntervaringsvragenlijst (PREM) voor de integrale geboortezorg.  Op dit moment moet iedere cliënt verplicht de NPS vraag krijgen. Dit is een aanbevelingsvraag per organisatie bijvoorbeeld; Zou jij de kraamzorgorganisatie aanbevelen bij andere vrouwen die zwanger zijn? Deze vraag geeft weinig echt zicht op hoe cliënten de zorg hebben ervaren. Ook is het lastig om te bepalen waar er verbeterpunten zijn voor de zorg. Daarom willen de geboortezorgpartijen graag een betere vragenlijst met wat meer vragen dan alleen de NPS. Het doel van deze PREM vragenlijst is ervaringen zo goed mogelijk in beeld te krijgen en aanknopingspunten voor verbeteringen van de zorg verkrijgen. Deze PREM vragenlijst zal in de toekomst de NPS vervangen en wordt ontwikkeld door een afvaardiging van de NVOG, KNOV, NVK, Patiëntenfederatie Nederland, Stichting Kind en Ziekenhuis, Federatie VSV’s, ZN, BO geboortezorg, en CPZ.

Door middel van deze enquête inventariseren wij welke thema's en onderwerpen aan bod moeten komen in de PREM. Deze geprioriteerde items zullen vertaald worden naar concrete vragen voor in de PREM vragenlijst.  Bij de ontwikkeling van de PREM vragenlijst geboortezorg zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij reeds ontwikkelde en gevalideerde geboortezorgvragenlijsten en PREM's. De antwoordcategorieën zijn dan ook geen concrete vragen maar betreffen enkel onderwerpen die aan bod kunnen komen.

Wij vragen je nu welke onderwerpen volgens jouw terug zouden moeten komen in de nieuwe vragenlijst voor cliënten.  

Het invullen van deze vragenlijst kost ongeveer 10 minuten.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Question Title

* 1. Welke onderwerpen vind je belangrijk als wij het thema relatie en communicatie met zorgverleners uitvragen? Rangschik de onderwerpen van 1-8, waarbij 1 het het belangrijkste onderwerp is van dit thema.

Question Title

* 2. Welke onderwerpen vind je belangrijk als wij het thema eigen regie / autonomie uitvragen? Rangschik de onderwerpen van 1-6, waarbij 1 het het belangrijkste onderwerp is van dit thema.

Question Title

* 3. Welke onderwerpen vind je belangrijk als wij het thema informatievoorziening uitvragen? Rangschik de onderwerpen van 1-9, waarbij 1 het het belangrijkste onderwerp is van dit thema.

Question Title

* 4. Welke onderwerpen vind je belangrijk als wij het thema samenwerken uitvragen. Rangschik de onderwerpen van 1-5, waarbij 1 het het belangrijkste onderwerp is van dit thema.

Question Title

* 5. Welke onderwerpen vind je belangrijk als wij het thema organisatie van zorg uitvragen? Rangschik de onderwerpen van 1-7 waarbij 1 het het belangrijkste onderwerp is van dit thema.

Question Title

* 6. Welke onderwerpen vind je belangrijk als wij het thema faciliteiten uitvragen? Rangschik de onderwerpen van 1-5, waarbij 1 het het belangrijkste onderwerp is van dit thema.

Question Title

* 7. Welke onderwerpen vind je belangrijk als wij het thema support en ondersteuning uitvragen? Rangschik de onderwerpen van 1-2, waarbij 1 het het belangrijkste onderwerp is van dit thema.

Question Title

* 8. In een PREM kunnen verschillende thema's aan bod komen. Kun je aangeven welke thema's  ten aanzien van de zwangerschap voor jouw de hoogste prioriteit hebben? Je kunt dat doen door 25 punten te verdelen over de thema's. Daarbij geldt: hoe meer punten, hoe hoger de prioriteit.

Question Title

* 9. In een PREM kunnen verschillende thema's aan bod komen. Kun je aangeven welke thema's ten aanzien van de bevalling voor jouw de hoogste prioriteit hebben? Je kunt dat doen door 25 punten te verdelen over de thema's. Daarbij geldt: hoe meer punten, hoe hoger de prioriteit.

Question Title

* 10. In een PREM kunnen verschillende thema's aan bod komen. Kun je aangeven welke thema's  ten aanzien van de kraamtijd voor jouw de hoogste prioriteit hebben? Je kunt dat doen door 25 punten te verdelen over de thema's. Daarbij geldt: hoe meer punten, hoe hoger de prioriteit.

Question Title

* 11. In een PREM kunnen verschillende thema's aan bod komen. Kun je aangeven welke thema's  ten aanzien van de verloskundigenpraktijk voor jouw de hoogste prioriteit hebben? Je kunt dat doen door 25 punten te verdelen over de thema's. Daarbij geldt: hoe meer punten, hoe hoger de prioriteit.

Question Title

* 12. In een PREM kunnen verschillende thema's aan bod komen. Kun je aangeven welke thema's  ten aanzien van het ziekenhuis voor jouw de hoogste prioriteit hebben? Je kunt dat doen door 25 punten te verdelen over de thema's. Daarbij geldt: hoe meer punten, hoe hoger de prioriteit.

Question Title

* 13. In een PREM kunnen verschillende thema's aan bod komen. Kun je aangeven welke thema's  ten aanzien van de kraamzorgorganisatie voor jouw de hoogste prioriteit hebben? Je kunt dat doen door 25 punten te verdelen over de thema's. Daarbij geldt: hoe meer punten, hoe hoger de prioriteit.

Question Title

* 14. Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst. Wanneer je nog op- of aanmerkingen hebt of andere suggesties dan horen wij dat graag!

0 van 14 beantwoord
 

T