Inleiding

 
Fijn dat u interesse heeft ons te helpen om gezamenlijk Fietsen alle jaren in Alkmaar tot een succes te maken!

Na het invullen van deze korte enquête weten wij aan welke activiteit(en) u denkt en welke van de geplande informatiebijeenkomsten u schikt.
Uiteraard verplichten uw antwoorden u tot niets.

Aan het slot kunt u eventueel uw mening geven over de Fietsersbond en uw ideeën voor 'Fietsen alle jaren' melden.

T