Via deze vragenlijst willen we in kaart brengen welke successen tot nu toe zijn behaald rond Kansrijke Start, hoe de huidige (en gewenste) positie van de JGZ is binnen de lokale coalities Kansrijke Start, welke kansen er liggen en welke uitdagingen of obstructies; en welke actuele vragen leven rond Kansrijke Start. 

Het invullen van de vragenlijst neemt 15 minuten van je tijd in beslag. Iedereen die werkzaam is in de JGZ en zich bezighoudt met Kansrijke Start wordt gevraagd de vragenlijst in te vullen. De resultaten worden besproken tijdens een fysieke bijeenkomst op donderdag 13 april van 13.30 tot 16.30 uur in Utrecht. 

T