1. Algemeen

 
50% of survey complete.
Namens de NVVS is Mirte Brom uitgenodigd om het ESSM Congres te bezoeken dat heeft plaats gevonden van 4 t/m 6 februari 2016 in Madrid, Spanje. Zij heeft daar de belangrijkste/meest interessante sessies bijgewoond en voor u samengevat door zgn. ‘highlights’ van het congres op te stellen.

Daar de NVVS voortdurend naar kwaliteitsverbetering van haar diensten streeft, is uw mening als 'deelnemer' van groot belang. Wij stellen het dan ook bijzonder op prijs dat u deze enquête wilt invullen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Question Title

* 1. Wat is uw basisdiscipline/vooropleiding?

Question Title

* 2. Ik ben van deze 'highlights' van het ESSM congres op de hoogte gebracht middels

Question Title

* 3. Ik heb het ESSM Congres in Spanje ook zelf bijgewoond

Question Title

* 4. Ik heb de volgende 'highlights' gelezen

Question Title

* 5. Deze 'highlights' hebben aan mijn verwachtingen voldaan t.a.v. de inhoud

Question Title

* 6. Deze 'highlights' hebben aan mijn verwachtingen voldaan t.a.v. de opzet/uitvoering

Question Title

* 7. Hoe beoordeelt u de 'highlights' geschreven door Mirte Brom?

  Zeer goed Goed Voldoende Matig Onvoldoende N.v.t.
Manier van schrijven/leesbaarheid
Praktische tips/vertaalslag naar de dagelijkse praktijk

Question Title

* 8. De informatie die ik heb verkregen vanuit deze 'highlights' zijn voor mij in de praktijk goed bruikbaar/relevant

Question Title

* 9. Dat deze 'highlights' als dienst vanuit de NVVS wordt aangeboden aan haar leden, heb ik als positief ervaren

Question Title

* 10. Wat kan er in de toekomst volgens u verbeterd worden?

Question Title

* 11. Overige vragen en/of opmerkingen

T