Screen Reader Mode Icon
De gemeente Waadhoeke gaat samen met haar inwoners en ondernemers een Omgevingsvisie maken. Een Omgevingsvisie gaat over de toekomst van de gemeente. Hoe gaat onze leefomgeving eruit zien? In de visie laten we zien wat we belangrijk vinden in onze omgeving. We laten zien wat we willen behouden en versterken in onze gemeente.
 
De visie gaat over de hele gemeente en over onderwerpen die voor de hele gemeente belangrijk zijn. Het gaat over opgaven voor zaken die in meerdere dorpen of wijken spelen. En over ontwikkelingen die spelen in een groot deel van het buitengebied. Hoe de Omgevingsvisie eruit ziet, dat bepaalt de gemeente samen met u!

Burgemeester Marga Waanders: “de Omgevingsvisie is een toekomstvisie voor Waadhoeke. We willen laten zien waar we kansen zien voor ontwikkelingen, of waar noodzaak voor verandering is. Deze toekomstvisie gaat over: hoe ziet onze gemeente er in 2030 uit? Wat maakt ons gebied bijzonder en wat willen we behouden? Wat kan er beter? En, hoe gaan we om met nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw, ruimte voor bedrijven of het opwekken van duurzame energie? Dit zijn vragen die wij niet alleen kunnen beantwoorden. Daarom gaan wij deze vragen samen met onze inwoners en ondernemers beantwoorden.”
 
Wat is al gedaan?
We beginnen niet bij nul. In de voorbereiding hebben we het bestaande beleid op een rij gezet. Voor het vervolg hebben u nodig!
 
Enquête
Wat vragen we aan u? We willen weten welke onderwerpen zéker een plekje moeten krijgen in de Omgevingsvisie. Wat vindt ú belangrijk? Daarom hebben we een enquête gemaakt die alle inwoners van Waadhoeke in kunnen vullen. Alle input helpt de gemeente om een Omgevingsvisie te maken die van ons allemaal is.
 
Hoe gaan we verder?
Eigenlijk zijn we nog maar net begonnen met het maken van de Omgevingsvisie. Er volgen meer momenten waarop inwoners en ondernemers  kunnen meedenken. In het najaar van 2022 organiseert de gemeente themasessies over de opgaven en kansen in onze gemeente. De totale visie zal naar verwachting in de eerste helft van 2023 klaar zijn. Dan stelt de gemeenteraad de visie vast.
 
Volg ons op sociale media via Facebook en Instagram. U kunt ook kijken op www.waadhoeke.nl/omgevingswet voor meer informatie.
 
Helpt u ons op weg met de visie voor Waadhoeke? Vul dan de enquête in!
U kunt reageren tot 8 mei.
0 van 11 beantwoord
 

T