Screen Reader Mode Icon

Algemeen

Question Title

* 1. Naam van de woningcorporatie

Question Title

* 2. Vestigingsplaats van de woningcorporatie

Question Title

* 3. Aantal verhuureenheden

Question Title

* 4. Heeft de woningcorporatie in haar bezit een of meerdere projecten voor collectief wonen?

Toelichting: onder collectief wonen verstaan we projecten waarbij in een complex een vorm van collectiviteit is in het wonen en de corporatie met het bewonerscollectief afspraken heeft vastgelegd in contractvorm (collectief huurcontract / beheerovereenkomst e.d.). 
Voorbeelden van collectief wonen zijn Centraal Wonen, zelfbeheer door een bewonersvereniging, woongroepen (voor jongeren/starters, senioren, etnische groepen, etc.), woon- en/of leefgemeenschappen.

0 van 85 beantwoord
 

T