Question Title

* 1. In welke gemeente woont u?

Question Title

* 2. Wat is uw algemene oordeel over het blad van Regio Haarlem, de Haarlemmer Wielen?

T