Hoe verleen jij de beste zorg & service voor onze cliënten?
Deze toets bestaat uit 9 vragen waarvoor je 45 minuten de tijd krijgt.
Succes!

Question Title

* 1. Jouw naam

Question Title

* 2. Datum van toetsafname

Datum

Question Title

* 3. Beschrijf het Fysius behandelconcept zoals jij deze aan de cliënt zou toelichten.
Denk hierbij aan de volgende elementen:
- Verwachtingen cliënt en Rugexpert
- Behandelplan voor een optimaal behandelresultaat
- Werkwijze, behandelfrequentie en intensiteit
- Rugcoachfase

Question Title

* 4. Hoe zorg jij ervoor dat de verwachtingen van de cliënt zijn afgestemd op het Fysius behandelconcept en jouw werkwijze?

Question Title

* 5. Hoe pas jij het Fysius behandelconcept toe bij een cliënt die verzekerd is voor 9 behandelingen?
Beschrijf hierbij duidelijk hoe jij dit bespreekbaar maakt met de cliënt en hoe jij hier zelf tegenaan kijkt.

Question Title

* 6. Hoe ga jij van iedere cliënt een ambassadeur/fan maken?

Question Title

* 7. Beschrijf de 5 stappen van het methodisch handelen (verslaglegging).
Geef duidelijk aan welke 5 stappen je dient te doorlopen voor een volledig behandelplan dat voldoet aan de auditcriteria. Benoem per stap welke onderdelen een vereiste zijn.

Question Title

* 8. Welke testen, vragenlijsten en meetinstrumenten zet jij in ieder behandelplan in?
Beschrijf tevens welke specifieke testen, vragenlijsten en meetinstrumenten jij bij de cliënt, waarbij wij zojuist de intake gezamenlijk gedaan hebben, zou inzetten. Benoem tevens welke therapievormen jij zou toepassen bij deze cliënt in het behandeltraject.

Question Title

* 9. Wanneer en waarom voer jij jouw tussentijdse evaluaties uit?

Question Title

* 10. Hoe borg jij het methodisch handelen conform het Fysius behandelconcept zodat jouw maandelijkse Quality Checks als conform beoordeeld kunnen worden?

Question Title

* 11. Hoe zie jij de toegevoegde waarde van het Fysius behandelconcept ten opzichte van een reguliere fysiotherapiepraktijk?
Denk hierbij aan de volgende elementen:
- Werkwijze
- Behandelresultaten
- Aantoonbare kwaliteit
- Beste zorg & service
- Rugcoachfase

Je bent nu klaar met de toets. Klik op 'verstuur' om de toets in te leveren.

T