Zeist, 12-4-2019

Betreft: enquête RCC ketenzorg structuur 

Geachte oncoloog en uroloog,

Gezien de huidige dynamiek in het zorglandschap van de behandeling van niercelcarcinoom en uit de werkgroepvergadering van het WIN-O aansluitend aan het multidisciplinaire jaarsymposium niercelcarcinoom is gebleken dat er behoefte is aan een inventariserende enquête. 

Het doel is om inzicht te verkrijgen in hoe de RCC-zorg georganiseerd is in Nederland. De achterliggende gedachte hiervoor is een onderdeel van de visie van de WIN-O om alle niercelcarcinoom-behandelaren in Nederland samen te laten werken in een verbindend netwerk. 

Zou u zo vriendelijk willen zijn om de enquête voor uw kliniek in te vullen in samenspraak met de oncoloog en uroloog die in uw kliniek actief betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met niercelcarcinoom? Ook als u geen of maar een beperkt deel in de RCC keten aan zorg levert, willen we dat in kaart brengen.

U kunt de enquête invullen via de link op www.win-o.nl of retourneren via de mail naar info@win-o.nl of via de reguliere post naar het postadres:
Stichting WIN-O
Postbus 821
3700 AV Zeist 

Gelieve dit uiterlijk 10-5-2019 te retourneren. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet en uitziend naar uw reactie,

Het WIN-O bestuur,

Axel Bex, voorzitter

Maureen Aarts

Fons van den Eertwegh

Paul Hamberg.

Question Title

* 1. Naam:

Question Title

* 2. Kliniek:

Question Title

* 3. Plaats (indien meerdere locaties: namen van alle locaties):

Question Title

* 4. Ingevuld door/namens (oncoloog):

Question Title

* 5. en door/namens (uroloog):

Question Title

* 6. Emailadres(sen):

0 van 26 beantwoord
 

T