Introductiepagina

Glastuinbouwpeiling NEXTgarden

De gemeente Lingewaard werkt aan de toekomstbestendige ontwikkeling van de glastuinbouw binnen het glastuinbouwgebied van de gemeente: NEXTgarden. Dit betekent o.a.

·       Voldoende ontwikkelruimte voor groeiende glastuinbouwbedrijven;
·       Nieuwe invulling van verouderde glasopstanden;
·       Verduurzaming van de energievoorziening;
·       Nieuwe markten voor meer verdienvermogen;
·       Nieuwe samenwerkingen/partners en financieringsmogelijkheden ontwikkelen;
·       Toepassing van innovatieve (teelt)technieken.

Om hiervoor te zorgen werkt de gemeente Lingewaard aan een toekomstvisie voor glastuinbouwgebied NEXTgarden. Het bureau Buck Consultants International (BCI) ondersteunt hierbij. De inbreng van lokale ondernemers en bewoners is onmisbaar voor een goede aansluiting tussen het gemeentelijk beleid en de wensen van het bedrijfsleven en de samenleving. Wij nodigen u daarom van harte uit om met ons mee te denken in een ondernemers- en bewonerspeiling. Zo zorgen we samen voor een vitaal glastuinbouwcluster in Lingewaard.

Question Title

Glastuinbouwgebied NEXTgarden

Glastuinbouwgebied NEXTgarden
Om verschillende invalshoeken te kunnen belichten, worden verschillende belanghebbenden meegenomen in deze peiling (glastuinbouwbedrijven, reguliere bedrijven en bewoners).

Het invullen duurt ongeveer 5-10 minuten.

Uw antwoorden worden niet-herleidbaar verwerkt. De gemeente gebruikt de resultaten om verbeteringen door te voeren in de toekomstvisie voor NEXTgarden.

Question Title

* Tot welke doelgroep behoort u?

T