Question Title

* 1. Aan welke van de volgende programma's voor werkondersteuning/werkflexibiliteit heeft u in de afgelopen 3 jaar binnen uw organisatie deelgenomen? (Selecteer alles wat van toepassing is.)

Question Title

* 2. Doet u in vergelijking tot uw echtgenoot/partner meer huishoudelijk werk, doet uw echtgenoot/partner meer huishoudelijk werk of verdeelt u het huishoudelijk werk op een gelijkmatige wijze?

Question Title

* 3. Hoe tevreden of ontevreden bent u met uw kansen op promotie bij uw organisatie?

Question Title

* 4. Hoe tevreden of ontevreden bent u met uw huidige rol op uw werk?

Question Title

* 5. In hoeverre is genderdiversiteit een prioriteit voor uzelf?

Question Title

* 6. Hoe zeer is genderdiversiteit een prioriteit van uw directe leidinggevende?

Question Title

* 7. Wat is uw mening over programma's voor genderdiversiteit op het werk, ongeacht of uw organisatie hierover beschikt?

Question Title

* 8. In hoeverre is genderdiversiteit een prioriteit voor uw CEO of president?

Question Title

* 9. Hebt u ooit het gevoel gehad dat uw geslacht een rol heeft gespeeld bij het mislopen van een loonsverhoging, promotie, belangrijke opdracht of een kans om vooruit te komen?

Question Title

* 10. Zorgt u in vergelijking tot uw echtgenoot/partner vaker voor de kinderen, zorgt uw echtgenoot/partner vaker voor de kinderen of verdeelt u de zorg voor de kinderen gelijkmatig?

Question Title

* 11. Wat is ongeveer het gemiddelde jaarinkomen van uw huishouden?

Question Title

* 12. Wat is uw leeftijd?

T