Question Title

ALGEMENE FEEDBACK

Question Title

Ruimte voor motivatie:

SPECIFIEKE FEEDBACK PER ONDERDEEL

Geef eventueel via onderstaande velden uw input of een reactie op (onderdelen) van het actieplan:

Question Title

1. Versnellen en stroomlijnen

Question Title

2. Integrale aanpak warmtetransitie

Question Title

3. Meer uitkoelen

Question Title

4. Continuïteit bestaande geothermieprojecten

Question Title

5. Veilige projecten

Question Title

6. Werken aan vertrouwen

Question Title

7. Steun aan innovaties

Question Title

8. Efficiënte ontwikkeling van projecten

Question Title

Ruimte voor algemene opmerkingen:

Question Title

Uw gegevens*

* U kunt uw reactie desgewenst ook anoniem doorgeven, laat de gegevens dan leeg

T