E-mail is misschien wel het belangrijkste communicatiemiddel op de TU/e, maar gebruiken we het wel op de juiste manier? Slaan we de goede toon aan? Zijn veel van de e-mails die we sturen en ontvangen niet overbodig? Wie zetten we in de cc? En hoe gaan we om met vollopende mailboxen? In Cursor verschijnt binnenkort een uitgebreid artikel over deze en andere mail-gerelateerde kwesties. In deze enquête vragen wij TU/e’ers alvast naar hun ervaringen en mening over het gebruik van e-mail. Bedankt voor de medewerking!

* 1. Ik ben...

T