Vitaliteitsaanjager 'Zelfstandig Professional Onderneming'

Vitaliteit voor je eigen onderneming als zelfstandig professional is de situatie waar het werk, de energie, de inspiratie, de ideeën soepel stromen. Waardoor je met plezier en succes je werk doet. Waardoor de buitenwereld ervaart dat het sprankelt en stroomt in je onderneming. En waardoor klanten, partners in de keten, potentiële werknemers zich er graag mee verbinden. Waardoor je kunt vernieuwen & borgen en werkt aan resultaat & relatie. Binnen de onderneming en er buiten.

Met behulp van deze korte vragenlijst krijg je een indruk van de vitaliteit van je onderneming. Vul de vragenlijst in met je onderneming in gedachten. Probeer dit zo consequent mogelijk te doen.

Geef elke vraag een score door terug te kijken naar hoe jij je onderneming met betrekking tot deze vraag de afgelopen maanden hebt ervaren.

Je kunt scoren:
overduidelijk waarneembaar
duidelijk waarneembaar
matig waarneembaar
gering waarneembaar
overduidelijk niet waarneembaar

De vragen staan veelal in 'we' geformuleerd. Als dat niet van toepassing is, lees dan 'ik'. 
De gegevens worden in een anonieme rapportage verwerkt. 

Question Title

* 1. contact gegevens

Question Title

* 2. Welk totaalcijfer geef je de vitaliteit van je onderneming? (1-10)

Question Title

* 3. Kijk terug naar de afgelopen 3 maanden van je onderneming. Geef een score over wat je met betrekking tot deze vraag hebt waargenomen.

  overduidelijk niet waarneembaar gering waarneembaar matig waarneembaar duidelijk waarneembaar overduidelijk waarneembaar
Ik kom mijn afspraken m.b.t. geld, risico, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit na.
Van experimenten en fouten leer ik actief.
Ik zoek actief naar klanten en leveranciers om langere tijd mee samen te werken.
In de plannen, producten en acties zijn de missie en visie duidelijk terug te vinden.
Ik werk actief en gestructureerd aan het in de markt zetten van meerdere product/marktcombinaties.
Ik word met diverse vragen door mijn omgeving benaderd.
Ik ontwikkel voldoende nieuwe producten|diensten met marktpotentie.
Ik voer de operationele processen effectief en efficiënt uit.
Ik zorg voor een helpende en stimulerende werkomgeving.
In mijn samenwerkingsrelaties inspireren elkaar om onze persoonlijke meerwaarde in te zetten voor klanten en collega’s.
Ik weet wat zich in ‘de’ buitenwereld afspeelt en sluit daar met het aanbod op aan.
Ik heb een aansprekende missie en visie die ik van harte uitdraag.
Mijn procedures, plannen en afspraken zijn realistisch en uitvoerbaar.
Ik heb voldoende ruimte voor autonomie, zelfsturing en zelfleiderschap.
Mijn onderneming is ingericht op het realiseren van duurzame meerwaarde.
Ik weet hoe klanten denken over mijn toegevoegde waarde en handel daar naar.
Ik zoek actief hulp bij het aanpakken van vraagstukken|oplossen van problemen.
Ik heb toegang tot nieuwe ontwikkelingen in mijn vakgebied en markt.
Ik ben in staat financiële tegenvallers op te vangen.
Ik draag actief bij aan de omgeving(en) waar ik bij hoor.
Ik let erop dat ik zorgvuldig | respectvol|open ben in mijn communicatie.
Ik werk in een markt |omgeving waar zich volop kansen en mogelijkheden voordoen.
Ik handel naar de waarden en normen van mijn onderneming.
Ieder van de partners waarmee ik werk weet wat zijn persoonlijke bijdrage aan missie en doelen is.
Ik concentreer me op mijn kerntaken en besteed andere taken (bijv. admin.) uit.
Ik zorg actief voor een divers en groot netwerk.
Mensen waarmee ik samenwerk voelen zich veilig en gewaardeerd voor hun inbreng.
Ik zorg bewust en actief voor stressreductie-mogelijkheden.
Ik heb regelmatig informeel contact met mijn samenwerkingspartners.
Ik heb oog voor de draagkracht en ontwikkeling van mijzelf en anderen.

T