Vitaliteitsaanjager 'Zelfstandig Professional Onderneming'

Vitaliteit voor je eigen onderneming als zelfstandig professional is de situatie waar het werk, de energie, de inspiratie, de ideeën soepel stromen. Waardoor je met plezier en succes je werk doet. Waardoor de buitenwereld ervaart dat het sprankelt en stroomt in je onderneming. En waardoor klanten, partners in de keten, potentiële werknemers zich er graag mee verbinden. Waardoor je kunt vernieuwen & borgen en werkt aan resultaat & relatie. Binnen de onderneming en er buiten.

Met behulp van deze korte vragenlijst krijg je een indruk van de vitaliteit van je onderneming. Vul de vragenlijst in met je onderneming in gedachten. Probeer dit zo consequent mogelijk te doen.

Geef elke vraag een score door terug te kijken naar hoe jij je onderneming met betrekking tot deze vraag de afgelopen maanden hebt ervaren.

Je kunt scoren:
overduidelijk waarneembaar
duidelijk waarneembaar
matig waarneembaar
gering waarneembaar
overduidelijk niet waarneembaar

De vragen staan veelal in 'we' geformuleerd. Als dat niet van toepassing is, lees dan 'ik'. 
De gegevens worden in een anonieme rapportage verwerkt. 

Question Title

* 1. contact gegevens

Question Title

* 2. Welk totaalcijfer geef je de vitaliteit van je onderneming? (1-10)

Question Title

* 3. Kijk terug naar de afgelopen 3 maanden van je onderneming. Geef een score over wat je met betrekking tot deze vraag hebt waargenomen.

  overduidelijk niet waarneembaar gering waarneembaar matig waarneembaar duidelijk waarneembaar overduidelijk waarneembaar
Ik werk actief en gestructureerd aan het in de markt zetten van meerdere product/marktcombinaties.
Ik concentreer me op mijn kerntaken en besteed andere taken (bijv. admin.) uit.
Ik draag actief bij aan de omgeving(en) waar ik bij hoor.
Ik zorg bewust en actief voor stressreductie-mogelijkheden.
Ik word met diverse vragen door mijn omgeving benaderd.
Ik heb voldoende ruimte voor autonomie, zelfsturing en zelfleiderschap.
Mensen waarmee ik samenwerk voelen zich veilig en gewaardeerd voor hun inbreng.
Ik ben in staat financiële tegenvallers op te vangen.
Ik voer de operationele processen effectief en efficiënt uit.
Ik zorg actief voor een divers en groot netwerk.
Ik ontwikkel voldoende nieuwe producten|diensten met marktpotentie.
Ik weet hoe klanten denken over mijn toegevoegde waarde en handel daar naar.
In de plannen, producten en acties zijn de missie en visie duidelijk terug te vinden.
Ik zoek actief hulp bij het aanpakken van vraagstukken|oplossen van problemen.
Ik kom mijn afspraken m.b.t. geld, risico, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit na.
Ik heb toegang tot nieuwe ontwikkelingen in mijn vakgebied en markt.
Ik zorg voor een helpende en stimulerende werkomgeving.
Ik weet wat zich in ‘de’ buitenwereld afspeelt en sluit daar met het aanbod op aan.
In mijn samenwerkingsrelaties inspireren elkaar om onze persoonlijke meerwaarde in te zetten voor klanten en collega’s.
Van experimenten en fouten leer ik actief.
Ik handel naar de waarden en normen van mijn onderneming.
Ik heb oog voor de draagkracht en ontwikkeling van mijzelf en anderen.
Ik heb regelmatig informeel contact met mijn samenwerkingspartners.
Ik werk in een markt |omgeving waar zich volop kansen en mogelijkheden voordoen.
Ik heb een aansprekende missie en visie die ik van harte uitdraag.
Mijn procedures, plannen en afspraken zijn realistisch en uitvoerbaar.
Ieder van de partners waarmee ik werk weet wat zijn persoonlijke bijdrage aan missie en doelen is.
Ik let erop dat ik zorgvuldig | respectvol|open ben in mijn communicatie.
Mijn onderneming is ingericht op het realiseren van duurzame meerwaarde.
Ik zoek actief naar klanten en leveranciers om langere tijd mee samen te werken.

T