Screen Reader Mode Icon
Heeft u of uw gemeente/organisatie interesse in meedoen met het internationale inclusieproject We are Able!?
Daar willen we graag meer over lezen.  Vul dit aanmeldformulier volledig in. Wij komen dan zo snel mogelijk bij u terug.
Achtergrondgegevens

Question Title

* 1. Graag onderstaande gegevens invullen

Question Title

* 2. Ik ben:

Question Title

* 3. Naam gemeente:

Question Title

* 4. Naam lokaal platform/VN-panel:

Question Title

* 5. Naam lokale belangenbehartiger:

Graag krijgen we achtergrondinformatie over uw gemeente.
De punten hieronder zijn niet zozeer voorwaarden om mee te doen, maar we willen via uw antwoorden graag een beeld krijgen van de ervaringen en voorbeelden die u kunt inbrengen.

Question Title

* 6. Staan toegankelijkheid en inclusie hoog op de agenda in uw gemeente? Zo ja, waaruit blijkt dat? (maximaal 150 woorden)

Question Title

* 7. Is er in uw gemeente een lokale inclusieagenda?

Question Title

* 8. Werkt uw gemeente actief aan duurzaamheid en de Sustainable Development Goals (SDGs)?

Question Title

* 9. Is er in uw gemeente een goede samenwerking van de gemeente met lokale ervaringsdeskundigen/belangenorganisaties om toegankelijkheid te vergroten en inclusie te bevorderen? (Geef een toelichting, maximaal 150 woorden)

Question Title

* 10. Welk voorbeeld uit uw gemeente zou u willen delen in dit internationale project? (bijvoorbeeld over inclusief onderwijs, inclusieve arbeidsmarkt, toegankelijk vervoer, toegankelijk bouwen, toegankelijke inrichting van de openbare ruimte, toegankelijke vrije tijdsbesteding, digitale toegankelijkheid etc.)
Omschrijf dit voorbeeld (maximaal 150 woorden)

Question Title

* 11. Werkt uw gemeente goed samen met andere partners (bijv. Voedselbank, schuldhulpverlening, ondernemers) aan de inclusie van mensen die in armoede leven? (maximaal 150 woorden)

Question Title

* 12. Heeft uw gemeente extra aandacht voor de inclusie van mensen met een beperking met een migratieachtergrond? (maximaal 150 woorden)

Question Title

* 13. Heeft uw gemeente een Stedenband? (zo ja, met welke stad?)

Question Title

* 14. Op welke thema’s zou u graag kennis er ervaringen uitwisselen met de Afrikaanse landen? (u kunt meerdere opties aankruisen)

Question Title

* 15. Welke talen spreekt/leest u naast Nederlands?

Question Title

* 16. Heeft u nog andere opmerkingen/informatie?

Dank voor het invullen.

U ontvangt in januari 2022 een reactie van het team We are Able!
0 van 16 beantwoord
 

T