Hallo,

Wij zijn Galenus Health, een Belgisch medisch onderzoeks- en technologiebedrijf dat zich inzet om de zorg van patiënten met luchtwegaandoeningen te verbeteren in Europa. Dit doen wij vandaag op de volgende manieren:

1) Wij hebben een gratis app ontwikkeld om patiënten de nodige medische informatie te verschaffen en hen te helpen om controle te krijgen over hun aandoening.
2) Wij werken nauw samen met artsenassociaties in Europa om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren naar de effectiviteit van nieuwe behandelingen.
3) We creëren meer bewustwording rond de impact van chronische luchtwegaandoeningen via een samenwerking met patiëntenorganisaties (o.a. de astma en allergiekoepel) en door middel van patiëntencampagnes. 

Wij vinden het heel belangrijk om onze diensten continu te verbeteren aan de hand van inzichten en feedback van patiënten. Daarom zouden wij graag 5 minuten van uw tijd willen vragen om onderstaande vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst richt zich op de verbetering van onze gratis mobiele app. 

De informatie die u ons toevertrouwt, zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. Deze informatie zal enkel statistisch worden geanalyseerd en uw anonimiteit zal worden beschermd. Er worden geen identificatiecookies worden geplaatst op uw apparaat door Galenus Health.

Alvast bedankt voor uw deelname! 

Question Title

* 1. Wat is uw geslacht?

Question Title

* 2. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 3. Waar woont u? 

Question Title

* 4. Wat is uw postcode?

Question Title

* 5. Waar hebt u regelmatig last van? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

T