Beste ondernemer,

De komende tijd gaan we aan de slag met het inzichtelijk maken van uitdagingen op het gebied van veilig ondernemen in uw winkelgebied.
Dit project wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer en ondernemers (KVO).

Deze vragenlijst van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een onderdeel van het project. Voor een goede veiligheidsanalyse is het van groot belang uw mening en gegevens over de onderwerpen uit de vragenlijst te weten. De uitkomst van de vragenlijst is rechtstreeks van invloed op de maatregelen die in het winkelgebied genomen gaan worden.

Daarom verzoeken wij u deze vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.   

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. De enquête blijft tussentijds opgeslagen, u kunt uw antwoorden bewerken totdat u deze heeft afgesloten.

Hierbij enkele aanwijzingen voor het invullen van de enquête:

• De enquête mag één keer ingevuld worden per onderneming. 
• Geef slechts één antwoord per vraag, tenzij anders is aangegeven.
• De enquêtevragen hebben alleen betrekking op het afgelopen kalenderjaar.
• Alle gevraagde gegevens hebben betrekking op de vestiging waar u werkzaam bent.
• Als u exacte aantallen of bedragen niet kunt geven, dan verzoeken wij u om een schatting te maken.

Wij willen benadrukken dat alle gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Question Title

* 1. Is uw bedrijf een zelfstandige onderneming of een vestiging van een filiaalbedrijf?

Question Title

* 2. Voelde u of uw personeel zich het afgelopen jaar wel eens onveilig in het bedrijf?

Question Title

* 3. In welke situatie deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 4. Voelde u of uw personeel zich wel eens onveilig in de directe omgeving van het bedrijf?

Question Title

* 5. Waar deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 6. Bent u of is uw personeel weleens daadwerkelijk bedreigd?

T