Screen Reader Mode Icon

AVG in Belgische Archieven 2021

Op Informatie aan Zee 2021 organiseren we de interactieve sessie "When AVG meets Archief". Ter voorbereiding daarvan herhalen we de enquête "AVG in Belgische Archieven" uit 2019. Door dezelfde vragen te herhalen kunnen we zien wat er in twee jaar tijd is veranderd. Tegelijk willen we nagaan wat nu zoveel jaar later de impact is van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op de archiefwerking en waar deze mogelijk voor problemen zorgt.

Op basis van de resultaten en opmerkingen uit deze enquête bepalen we de thema's voor de interactieve sessie op Informatie aan Zee. We nodigen iedereen uit om in de vrije tekst velden bij elke vraag opmerkingen en bedenkingen in te voegen. Om concrete cases, zowel best practices als voorbeelden van waar het mis liep of loopt, aan te halen. 

Op het einde van de enquête kan je aangeven of je input mag worden gebruikt tijdens de sessie op Informatie aan Zee en of je eventueel bereid bent om ze zelf toe te lichten. Reacties of resultaten op niveau van de individuele archivaris of archiefdienst maken we in ieder geval niet publiek zonder toestemming van betrokkenen.

Alvast bedankt om deze enquête in te vullen!

Willem Vanneste

Archivaris UAntwerpen & voorzitter VVBAD-sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer
willem.vanneste@uantwerpen.be

Question Title

* 1. Is er naar aanleiding van de AVG iets gewijzigd aan de werking van de archiefdienst?

Question Title

* 2. Word je als archivaris actief betrokken bij het toepassen van AVG in je organisatie?

Question Title

* 3. Heb je als archiefdienst al een verwerking van persoonsgegevens geregistreerd in het register van verwerkingsactiviteiten?

Question Title

* 4. Heb je al een vraag gekregen om alle gegevens over een bepaald persoon aan te leveren?

Question Title

* 5. Heb je al een vraag gehad om gegevens uit archiefdocumenten te wissen of te verbeteren?

Question Title

* 6. Heb je al vastgesteld dat in een archief gegevens zijn gewist of documenten vernietigd omwille van de AVG?

Question Title

* 7. Heb je al te maken gehad met een datalek?

Question Title

* 8. Bijkomende bedenkingen?

Question Title

* 9. Contactgegevens
Vrijblijvend in te vullen, vooral archiefdienst of toch het soort archiefdienst en in mindere mate je functie interesseren ons, naam en e-mailadres moet je enkel geven indien we je mogen contacteren om mee te werken aan de sessie op Informatie aan Zee of om eventueel nog bijkomende vragen te stellen.

0 van 9 beantwoord
 

T