Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid onderzoekt in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid hoe we horeca-ondernemers veilig online kunnen laten ondernemen. Omdat online veiligheid niet je core business is, is het belangrijk dat tips en informatie aansluiten bij de beleveniswereld en werkprocessen van jou als horeca-ondernemer.
Daarom willen wij je vragen deze vragenlijst in te vullen. Door het invullen van de vragenlijst help je het ministerie om inzicht te krijgen in jouw dagdagelijkse werkzaamheden als horeca-ondernemer en om reële (uitvoerbare en realistische) tips te ontwikkelen die aansluiten bij jouw persoonlijke informatiebehoefte.

Je vult de vragenlijst anoniem in. Het kost je ongeveer 5 minuten.

T