Automotive Eindejaarsenquête 2023

AM voert dit jaar een enquête uit onder werkgevers en werknemers in de autobranche. Zo wil de redactie een goed beeld krijgen van hoe de sector tegen belangrijke ontwikkelingen aankijkt. De enquête is volledig anoniem. Het invullen neemt 5 tot 10 minuten in beslag. De resultaten worden gedeeld in het eindejaarsnummer van Automotive, dat medio december verschijnt. De enquête bestaat uit 22 vragen. U hoeft deze niet allemaal te beantwoorden: als een kwestie niet voor u van toepassing is of wanneer u liever geen antwoord op een vraag geeft, kunt u deze overslaan.

De redactie van AM dankt u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking.

Question Title

* 1. In welk segment van de autobranche bent u werkzaam?

Question Title

* 2. Welk rapportcijfer geeft u de autobranche in 2023?

Question Title

* 3. Welk rapportcijfer geeft u de staat van uw eigen marktsegment in 2023?

Question Title

* 4. Welk rapportcijfer geeft u de staat van uw eigen bedrijf in 2023?

Question Title

* 5. Wat is uw verwachting voor de autobranche in 2024, uitgedrukt in een rapportcijfer?

Question Title

* 6. Wat is uw verwachting voor uw eigen marktsegment in 2024, uitgedrukt in een rapportcijfer?

Question Title

* 7. Wat is uw verwachting voor uw eigen bedrijf in 2024, uitgedrukt in een rapportcijfer?

Question Title

* 8. Hoe verwacht u dat het aantal registraties van nieuwe personenauto’s zich in 2024 zal ontwikkelen ten opzichte van 2023 (uitgaande van ca. 360 duizend registraties)?

Beweeg de schuif naar links (daling) of rechts (stijging) 

-50% 0% 50%
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 9. Hoe verwacht u dat het aantal registraties van nieuwe volledig elektrische personenauto’s zich in 2024 zal ontwikkelen ten opzichte van 2023 (uitgaande van ca. 100 duizend registraties)? 

Beweeg de schuif naar links (daling) of rechts (stijging) 

-50% 0% 50%
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 10. Hoeveel hoger of lager (in %) verwacht u dat de occasionverkoop aan particulieren in 2024 uitvalt ten opzichte van 2023?

Toelichting: In de eerste tien maanden van 2023 zijn er in totaal 975.768 occasions door autobedrijven aan particulieren verkocht. Dat is een groei van ongeveer 5 procent ten opzichte van deze periode in 2022.

-50% 0% 50%
Wissen
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 11. In hoeverre maakt u zich zorgen over de prijsoorlog op de EV-markt? Geef een cijfer van tussen de 1 en 10 (1 = helemaal geen zorgen, 10 = heel veel zorgen)

Question Title

* 12. Denkt u dat er in 2024 een EV-restwaardecrisis komt?

Question Title

* 13. Denkt u dat private occasion lease de beste manier is om het overschot aan EV's in 2024 te verwerken?

Question Title

* 14. Welke van deze 32 nieuwe toetreders uit de AM Powerranking weten een plek op de Europese EV-markt te veroveren? (U kunt meerdere automerken selecteren)

Question Title

* 15. De schadeherstelsector verandert snel, zo luidde de conclusie van het AM Schadeseminar. Wat ziet u als de grootste uitdaging voor deze branche?

Question Title

* 16. Wat is in uw ogen de grootste bedreiging voor leasemaatschappijen?

Question Title

* 17. Bent u het eens met onderstaande stelling?
‘Leasemaatschappijen moeten MaaS pauzeren en focussen op de eigen core business.’

Question Title

* 18. Bent u het eens met onderstaande stelling?
‘De dit jaar aangenomen Data Act versterkt de positie van het universele kanaal ten opzichte van het merkkanaal?’

Question Title

* 19. Bent u het eens met onderstaande stelling?
‘Het agentuurmodel, waar de eerste fabrikanten dit jaar mee startten, zal het traditionele model vergaand vervangen.’

Question Title

* 20. Wat is volgens u de grootste uitdaging voor de autobranche in de komende vijf jaar?

Question Title

* 21. Voor welk bedrijf in de Nederlandse automotive heeft u bewondering en waarom?

Question Title

* 22. Op welke partij gaat u stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november?
(Deze vraag kunt u na 22 november overslaan, dan publiceren wij de resultaten op automotive-online.nl.)

Question Title

* 23. Voor het magazine willen we een aantal opmerkingen en bevindingen uit deze enquête gebruiken. Mogen we (een deel van) uw reactie gebruiken voor publicatie in ons eindejaarsnummer? Vul dan hier uw contactgegevens in.

Hartelijk dank voor het invullen van de enquête. De resultaten worden gepubliceerd in het decembernummer van Automotive Magazine. 

T