Question Title

* 1. Wat zijn uw contactgegevens?

Question Title

* 2. Wil u gebruik maken van ons aanbod voor de Week van het Geld 2020?

Question Title

* 3. Waarom wilt u geen gebruik maken van ons aanbod?

Question Title

* 4. Van welk aanbod wilt u gebruik maken tijdens de Week van het Geld 2020?

Aanbod A: Het Arm en Rijk spel spelen in de klas
Het Arm en Rijk spel is bedoeld om het onderwerp armoede bespreekbaar te maken in de klas en wil kinderen spelenderwijs laten ervaren wat het betekent om weinig of juist veel (zak)geld te hebben en wat weinig geld in een gezin betekent. Het spel bootst het een situatie na waarin die verschillen zichtbaar en voelbaar worden. Het spel doet een beroep op de creativiteit en solidariteit van de kinderen in bepaalde situaties. Het spel laat zien dat onverwachte gebeurtenissen van invloed zijn op arm-rijk situaties. Het spel wil kinderen leren om gevoelens ten aanzien van arm-rijk situaties te verwoorden en met bijbehorende emoties om te gaan.

 

Voorafgaand aan het spelen van het spel zal in een gastles uitgelegd worden wat armoede is. Het spel wordt in groepjes van circa 6 leerlingen gespeeld en zal begeleid worden door een spelbegeleider die ook de gastles verzorgt. Na het spelen van het gesprek volgt een nagesprek in de klas.


Aanbod B: Gastles over omgaan met Geld in de klas
De gemeente Emmen, of een van onze samenwerkende ketenpartners, kan een gastles in uw klas geven over "Omgaan met Geld" tijdens en/of na de Week van het Geld 2020 (23 t/m 27 maart 2020).
Aanbod C: Verzorgen van lesmateriaal
Wij verzorgen lesmateriaal voor u, waarmee u als docent zelf les kunt geven in uw klas tijdens of na de Week van het Geld 2020.

Question Title

* 5. Wat is uw eigen idee voor de Week van het Geld?

Bedankt voor het invullen van deze enquête. Wanneer u hebt aangegeven dat u van ons aanbod gebruik wilt maken zullen wij op korte termijn contact met u opnemen hierover.
Mocht u vragen hebben n.a.v. deze enquête dat kunt u contact met ons opnemen via weekvanhetgeld@emmen.nl of via bellen met Margreet Bosman of Nacira Bahri op telnr. 14-0591.

T