Met de Onroerenderfgoedprijs beloont de Vlaamse overheid mensen die erfgoed op een goede manier beheren. De editie van 2020 staat in het teken van erfgoed dat regelmatig publiek toegankelijk is. We gaan op zoek naar beschermde monumenten, landschappen en archeologische sites waarrond zich in de laatste vijf jaar een initiatief heeft ontwikkeld. Dat kan een restauratie zijn, maar ook een educatief project of een applicatie. Het wedstrijdreglement kan je in detail nalezen op www.onroerenderfgoedprijs.be.

Wil je een project inschrijven voor de Onroerenderfgoedprijs 2020? Dan moet het voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Het onroerend erfgoed is beschermd.
  • Het onroerend erfgoed is een voorbeeld van goed beheer
  • Het project is gerealiseerd in het Vlaams Gewest.
  • Het project past binnen het jaarthema. Dit jaar kunnen alleen onroerenderfgoedprojecten deelnemen die publiek toegankelijk zijn. Het erfgoed is met andere woorden regelmatig betreedbaar door een groot publiek.
  • De Vlaamse overheid is geen eigenaar of beheerder van het betrokken erfgoed, ook niet gedeeltelijk.
  • Het project werd op 1 maart 2015 afgerond, of later. Bij archeologische sites kan het gaan om nog niet afgeronde projecten, op voorwaarde dat ze al zo ver gevorderd zijn dat de jury het verwachte eindresultaat kan beoordelen.
  • Het project heeft zich gehouden aan alle geldende wettelijke en decretale voorschriften en regelingen.
  • Elk project kan maar één keer deelnemen. Een project kan een groter geheel zijn, of een bepaald onderdeel van het geheel. Je kan bijvoorbeeld een dossier indienen voor de abdij of alleen voor de abdijkerk. Het onderdeel waarmee je deelneemt moet goed gedefinieerd zijn in het dossier. 
Verder ben je bereid om in het kader van de wedstrijd:
  • de jury te ontvangen om bijkomende informatie te geven. De jury zal vijf tot acht projecten bezoeken in mei 2020.
  • deel te nemen aan Open Monumentendag 2020, op zondag 13 september 2020. Alleen van de drie laureaten staan we er echt op dat zij effectief deelnemen. Je verneemt of je laureaat bent in juni 2020.

Question Title

Voldoe je aan de bovenstaande voorwaarden?

Deelnemen kan door dit formulier digitaal in te vullen vóór 1 maart 2020. Het is mogelijk om dit formulier in verschillende etappes in te vullen. Je antwoorden worden bewaard door je browser. Je kan blijven wijzigen tot je helemaal op het einde op de knop 'verzenden' hebt gedrukt, op voorwaarde dat je ondertussen geen 'caches' leegmaakt. 
 
6% of survey complete.

T