Enquête verkeersveiligheid

Een aantal bewoners rondom de Hooilandseweg maakt zich zorgen om de verkeersveiligheid. Middels deze enquête willen wij in kaart brengen hoe u de verkeersveiligheid rondom deze straat ervaart. Het invullen kost ongeveer 5 minuten en is anoniem. We willen u bij voorbaat bedanken voor de genomen moeite!

Question Title

* 1. Ik ervaar de Hooilandseweg voor mijzelf als

  Verkeersveilig Neutraal Verkeersonveilig N.v.t.
Lopend
Op de fiets
In de auto

Question Title

* 2. Ik ervaar de Hooilandseweg voor kinderen als

  Verkeersveilig Neutraal Verkeersonveilig N.v.t.
Lopend
Op de fiets
In de auto

Question Title

* 3. Ik voel me vooral onveilig op de Hooilandseweg (meerdere antwoorden mogelijk):

Question Title

* 4. Als u ergens (zeer) onveilig hebt ingevuld, welke aspecten spelen hierbij een rol?

Question Title

* 5. Welke maatregelen zouden volgens u bijdragen aan een verbetering van de verkeersveiligheid?

Question Title

* 6. Vindt u het belangrijk dat er rondom de Hooilandseweg aandacht is voor verkeersveiligheid en gedrag?

Question Title

* 7. Heeft u verder nog op/aanmerkingen met betrekking tot de verkeersveiligheid op en rond de Hooilandseweg?

Question Title

* 8. Als u zich met ons wilt inzetten voor de verkeersveiligheid rondom de Hooilandseweg, wilt u dan hier uw contactgegevens achter laten?

Hartelijk dank voor het invullen van de enquête! 

De bewoners gaan de resultaten analyseren en samen met Veilig Verkeer Nederland kijken op welke manier aandacht gevraagd kan worden voor de verkeersveiligheid.


T