Screen Reader Mode Icon

"Historisch akkoord"... maar wacht eens even...

Bovenstaande Verpleegkundige beroepsorganisaties merken een toenemende ongerustheid op, zowel op diensten intensieve zorg als spoedgevallenzorg, operatiekwartier. Wat biedt IFIC ons? Wat met de bijzondere beroepstitel?
Wij staan samen met u op de werkvloer, kennen de praktijk en horen uw vragen.
 
Onverwacht en snel is men tot een structureel plan gekomen om de IFIC-verloning (die reeds in een vroeger akkoord was verworven, maar nog maar gedeeltelijk was ingevoerd) vervroegd en volledig door te voeren. We kunnen dit alleen maar toejuichen! De meeste van onze collega's gaan er inderdaad op vooruit.

Maar hoe zit dat nu met de gespecialiseerde verpleegkundigen met bijzondere beroepstitel op de diensten intensieve zorg, spoedgevallenzorg en operatiekwartier?

We hebben het voor u nagerekend... Kijk hiervoor op  onderstaande afbeelding:
** De blauwe lijn laat het verloop zien van het bruto maandloon van een verpleegkundige die volgens de oude barema's wordt betaald en recht heeft op de premie voor de bijzondere beroepstitel (BBT). Om deze vergelijking te maken, werd de premie van de beroepstitel gedeeld door 12 en werd er telkens 1/12 van dat bedrag bij het bruto-maandloon geteld.

** De gele lijn is de verloning volgens IFIC 15. Dat is het bruto maandloon van een verpleegkundige werkzaam op intensieve zorg, spoedgevallenzorg en operatiekwartier. IFIC 15 geeft geen recht meer op een premie uitkering van de bijzondere beroepstitel. Het bedrag voor de beroepstitel zit in het maandelijks loon begrepen.

WAT VALT ER OP?
1. Verpleegkundigen die minder dan 16 jaar dienst hebben, verdienen beter dan in de oude regeling.
2. Verpleegkundigen die meer dan 16 jaar dienst hebben (en vaak als "ancien" de jongeren en de afdeling ondersteunen) verdienen niets extra en zelfs minder!
=> Dat is voor ons wel een zeer eigenaardige beloning voor de medewerkers uit de COVID-frontlinie!

WANNEER WE NOG WAT VERDER KIJKEN...
Wanneer we nog wat verder kijken, blijkt dat de (adjunct-)hoofdverpleegkundigen van deze afdelingen per maand minder verdienen dan de verpleegkundigen aan wie ze leiding geven.

PLAN VAN AANPAK ... We hebben jouw hulp nodig! verpleegkundigen
Onderstaande vragen peilen of een brede basis van verpleegkundigen werkzaam op intensieve zorg, spoedgevallenzorg en operatiekwartier hiermee akkoord gaat dat wij eisen om de voor u voorgestelde verloning te gaan herbekijken om er zo voor te zorgen dat ook deze gespecialiseerde verpleegkundigen op correcte wijze worden verloond voor hun kennis, kunde en inzet .

BREED DRAAGVLAK
Hoe meer collega's onze vraag steunen, des te krachtiger we onze vraag kunnen stellen.
Deel dus zeker ook de link van de enquête met andere verpleegkundigen werkzaam op intensieve zorg, spoegevallenzorg, operatiekwartier en aanverwante diensten die de enquête niet hebben ontvangen.
Spreek zeker ook jullie vakbondsafgevaardigden aan en vraag hen om deze anomalie te helpen rechtzetten.

E-MAILADRES
We vragen jullie om een geldig e-mailadres in te vullen. Door het in te vullen, bent u ook akkoord dat we - via dat e-mailadres - de verdere informatie en stand van zaken aan u kunnen bezorgen. En geeft u toestemming aan de beroepsorganisaties om de gegevens van de door u ingevulde bevraging te gebruiken voor bovengenoemde doelstelling en elke hieruit voortvloeiende realisatie, voor zover uw mailadres niet prijs gegeven wordt.

Info is ook te vinden op:
Link (IFIC) : website loonmodel

Question Title

Info: Bruto-maandloon van een verpleegkundige volgens de "oude" verloning mét beroepstitel (blauw) t.o.v. het IFIC-barema 15 (verpleegkundige IZ - Spoed)

Info: Bruto-maandloon van een verpleegkundige volgens de "oude" verloning mét beroepstitel (blauw) t.o.v. het IFIC-barema 15 (verpleegkundige IZ - Spoed)

Question Title

* 1. Naam, Voornaam

Question Title

* 2. Mailadres

Question Title

* 3. Door het in te vullen, bent u ook akkoord dat we - via dat e-mailadres - de verdere informatie en stand van zaken aan u kunnen bezorgen. En geeft u toestemming aan de beroepsorganisaties om de gegevens van de door mij ingevulde bevraging te gebruiken voor bovengenoemde doelstelling en elke hieruit voortvloeiende realisatie, voor zover mijn identiteit niet prijs gegeven wordt.

Question Title

* 4. Ziekenhuis

Question Title

* 5. Werkzaam op

Question Title

* 6. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 7. Anciëniteit

Question Title

* 8. Ik ben momenteel werkzaam als

Question Title

* 9. Uw jobtime %

Question Title

* 10. Huidig barema

Question Title

* 11. Drager van een BBT Spoed / IZ / OK

Question Title

* 12. Ik ontvang jaarlijks een BBT-premie

Question Title

* 13. Mocht het in de toekomst mogelijk zijn, bent u bereid om over te stappen naar IFIC loonmodel

Question Title

* 14. Hebt u nog andere opmerkingen, vragen of suggesties?

0 van 14 beantwoord
 

T