Inleiding

Deze vragenlijst is opgesteld voor controllers die werkzaam zijn bij publieke organisaties. Met behulp van deze vragenlijst wordt getracht inzicht te krijgen in het gebruik van Informatie Technologie (IT) binnen uw organisatie.

De bedrijfsvoering van publieke organisaties is volop in ontwikkeling als gevolg van IT ontwikkelingen. Hierbij kan gedacht worden aan big data, maar ook aan het automatiseren van bepaalde activiteiten (zoals het verwerken van facturen). Over de huidige stand van zaken is echter nog weinig bekend. Dit onderzoek is erop gericht om hier een nulmeting op te doen. Hierbij kijken we zowel naar IT ontwikkelingen bij publieke organisaties in het algemeen als die op het vlak van de financiële functie in het bijzonder.

De vragenlijst bestaat uit twee delen (deel A en deel B). Deel A van de vragenlijst verschaft informatie over de respondent en de organisatie waarin de respondent werkzaam is. Deel B heeft betrekking op data en informatietechnologie binnen de organisatie en binnen de controllerfunctie. Voor zowel deel A als deel B wordt de respondent gevraagd alle vragen te beantwoorden vanuit uw eigen verantwoordelijkheid in de positie waarin deze zich momenteel bevindt.

De ervaring leert dat het beantwoorden van deze vragenlijst ongeveer 15 minuten in beslag zal nemen.

Wij garanderen dat de antwoorden van deze enquête vertrouwelijk worden behandeld en dat de rapportage van resultaten niet herleidbaar zijn naar individuele organisaties of respondenten. Hierbij bieden wij de mogelijkheid om de enquête anoniem in te vullen.
Met het invullen van deze gegevens kunt u op de hoogte gehouden worden van de voortgang en uitkomsten van het onderzoek. Dit zal worden georganiseerd in de vorm van het aanbieden van een aantal workshops (waaronder de FAMO bijeenkomst op 22 juni te Eindhoven). Indien u hiervan op de hoogte gehouden wilt worden, wordt u verzocht om uw naam en emailadres kenbaar te maken.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen Kars Davina (k.davina@vu.nl)

T