Inleiding

Waar staat mijn organisatie? Niet iedere organisatie is even 'volwassen' op het gebied van innovatie. Het stadium waarin uw organisatie zich bevindt wordt bepaald over meerdere dimensies zoals strategie en sturing, financiering, resultaten en meetbaarheid, methoden, cultuur, competenties en communicatie. 

Met deze verkorte vragenlijst van 21 vragen maken we een eerste analyse van de huidige én gewenste situatie van uw organisatie. Het beantwoorden van de vragen neemt ongeveer 10 minuten in beslag en de resultaten worden binnen een week met u gedeeld. 
Page1 / 10
 

T