Welke bouwer, ontwerper of ontwikkelaar brengt met zijn project het meeste leven in de stad? In het kader van de nieuwe Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen zijn Vogelbescherming Nederland en Zoogdiervereniging op zoek naar de meest inspirerende natuurinclusieve bouw-, verbouw- en renovatieprojecten van Nederland. Projecten, die aantoonbaar rekening houden met de behoeften van alle gebruikers van de stedelijke omgeving: mens én dier.

Meer informatie over de achtergrond van deze award vind u op deze website.
Aanmelden kan hieronder!

Question Title

* 1. Contactgegevens aanmelder

Contactgegevens worden enkel gebruikt om contact op te nemen in het kader van de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen.
Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Klik hier voor meer informatie over privacy.

Question Title

* 2. Gegevens project

Question Title

* 3. Toelichting natuurinclusief bouwen en ontwerpen
Hieronder heeft u de ruimte om uw project kort toe te lichten (max. 2000 tekens). U kunt ook aanvullend beeldmateriaal toevoegen bij punt 4.

Question Title

* 4. Upload beeldmateriaal of aanvullende gegevens

Alleen bestanden van het type DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG.
Bestand kiezen
Bedankt voor uw aanmelding! Vergeet niet op de knop "Verstuur aanmelding" onderaan deze pagina te klikken.

Hieronder vindt u eerst algemene informatie over de beoordelingscriteria en voorwaarden aan deelname. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via info@vogelbescherming.nl of telefonisch met 030-6937799.
Criteria
Uw project wordt beoordeeld op de volgende criteria.
 1. Het project heeft een concrete, kwalitatieve bijdrage geleverd aan de leefomgeving van stadsvogels en/of vleermuizen. Er zijn bijvoorbeeld verblijfplaatsen gecreëerd of er is een ecologisch waardevolle groene ruimte gemaakt.
 2. Het project is herhaalbaar; andere partijen kunnen er een voorbeeld aan nemen en het makkelijk kopiëren.
 3. Er is actief over gecommuniceerd.
 4. Het project is al gerealiseerd.
 5. Het betreft bovenwettelijke maatregelen. Verplichte mitigatie in het kader van de Wet natuurbescherming telt niet mee.
Ook wordt naar de volgende aspecten gekeken:
 1. Betrokkenheid van het publiek (omwonenden, bewoners, bezoekers) wordt positief beoordeeld.
 2. Het nieuwe normaal; de uitvoerende partij(en) heeft/hebben natuurinclusief werken opgenomen in hun beleid of in hun standaard manier van werken.
 3. Er is gedacht aan de lange termijn: nestvoorzieningen worden bijvoorbeeld gemonitord. Voor groen is een goed beheerplan opgesteld.
Overige voorwaarden
Door het deelnameformulier op te sturen gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:
 • Deelname is geheel gratis.
 • Het insturen van het deelnameformulier betekent dat inzenders akkoord gaan met een beoordeling door de onafhankelijke vakjury.
 • U gaat er mee akkoord dat uw project als goed voorbeeld wordt opgenomen op de Checklist Groen Bouwen.
 • U gaat ermee akkoord dat indien u eindigt in de top drie, uw project met naam en ingezonden beeld wordt genoemd in persberichten en andere media-uitingen over de Award Natuurinclusief Bouwen.
 • Indien u de award wint, is er namens uw project een vertegenwoordiger bereid om aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking. De uitreiking  vindt eind 2019 plaats in ’s Hertogenbosch. Aanvullende informatie over datum en locatie volgen op de website.
 • Over beslissingen van de vakjury kan niet worden gecorrespondeerd.

T