Hoe professioneel werkt jouw communicatie- en marketingteam?

Wij willen graag weten waar jouw zorgorganisatie mee bezig is op het gebied van communicatie en marketing. De vragenlijst bestaat uit 2 delen ieder met 15 vragen/stellingen. Gemiddeld ben je hier 7 minuten mee bezig. Vergeet aan het einde niet je email op te geven. Dan sturen wij de resultaten van het onderzoek naar je toe. 

Wat zijn de belangrijkste thema's die jou en je communicatie collega's bezig houden? Kan jouw afdeling een voorbeeld zijn voor collega zorg organisaties, of heb je nog vele stappen te zetten?

Question Title

* 1. Hoe zou je het werk, en de mate van volwassenheid, van jouw afdeling typeren?

Question Title

* 2. Bij welk type zorgorganisatie ben je werkzaam?

Hoe wordt marketing en communicatie ingezet binnen de organisatie?
De eerst volgende stellingen gaan over hoe het marketing en communicatie team is geïntegreerd binnen je organisatie.
Geef aan hoe dit van toepassingen is op jouw organisatie.

Het marketing- en communicatieteam...

Question Title

* 3. Het marketing- en communicatieteam heeft vaste taken en activiteiten

Question Title

* 4. Het marketing- en communicatieteam is betrokken bij productontwikkeling

Question Title

* 5. Het marketing- en communicatieteam is betrokken bij het werven van medewerkers

Question Title

* 6. Het marketing- en communicatieteam is betrokken bij in en verkoopprocessen

Question Title

* 7. Het marketing- en communicatieteam marketing is betrokken bij portfoliokeuzes

Question Title

* 8. Het marketing- en communicatieteam is betrokken bij het ontwerp zorgproces/beleid

Question Title

* 9. Het marketing- en communicatieteam heeft structureel overleg met andere afdelingen

Question Title

* 10. Het marketing- en communicatieteam is betrokken bij innovatie (Ehealth en zorg op afstand)

Question Title

* 11. Het marketing- en communicatieteam rapporteert actief en regelmatig over haar KPI’s

Question Title

* 12. Heeft invloed op het implementeren/uitvoering van verandering binnen de organisatie.

Question Title

* 13. Betrekt cliënten/ patiënten/ verwanten door middel van panels, communities, co-creatie

Question Title

* 14. Hanteert een jaarcyclus met betrekking tot het formuleren van doelen en strategieën

Question Title

* 15. Wordt mee genomen binnen de jaarplanning van de organisatie

Question Title

* 16. Heeft goed zicht op wat de concurentie doet

Question Title

* 17. Voert onderzoek uit binnen verschillende lagen van de organisatie en afdelingen

Page1 / 2
 
50% of survey complete.

T