Onderzoek: Wat doet u om medewerkers inzetbaar te houden?

Kent u de uitvalrisico’s onder de medewerkers van uw organisatie? Heeft u een effectief beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Hoeveel tijd besteedt u aan dit onderwerp? En, doet u het beter dan andere organisaties of ligt er nog ruimte voor verbetering?

HR Praktijk doet in samenwerking met Robidus (dienstverlener op het gebied van sociale zekerheid) onderzoek naar de effectiviteit van inzetbaarheidsinstrumenten. Wilt u weten waar u staat? Doe dan mee aan dit onderzoek. Het invullen van de vragenlijst kost u slechts enkele minuten.

Na verwerking van alle gegevens ontvangt u een rapport met de belangrijkste uitkomsten en met tips hoe u van duurzame inzetbaarheid een succes kunt maken in uw organisatie.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

T