Enquête Omgevingsplanviewer

Het DSO zal gaan voorzien in een krachtige centrale viewer. Daarnaast zullen allerlei typen data – waaronder planinformatie – via API’s downloadbaar zijn vanaf het DSO, voor gebruik in ‘eigen’ applicaties. Op het DSO zullen alleen  de plannen (wijzigingsbesluiten) die formeel in procedure zijn gebracht en die zijn vastgesteld zichtbaar zijn. Plannen in voorbereiding zullen niet op het DSO zichtbaar zijn. Het besloten ‘samenwerken aan plannen in voorbereiding’ is niet binnen de scope van het huidige DSO. Samenwerken aan vergunningen is dit al wel.

Toch is er behoefte aan het (al dan niet besloten) kunnen delen van plannen (zeker die in voorbereiding) binnen de organisatie van het bevoegd gezag, maar zeker ook met overige stakeholders. Ten tijde van de Wro werd hier invulling aan gegeven d.m.v. separate ‘planviewers’ of – ook heel praktisch – d.m.v. het rondsturen of beschikbaar stellen van PDF’s.

Omdat deze vraag breed binnen het werkveld speelt, leek het Provero interessant om hier een korte enquête aan te wijden. Wij hebben dan ook een paar vragen aan u, die u – uiteraard geheel anoniem – kunt beantwoorden. Resultaten van deze enquête zullen wij delen via de Provero website. Alhoewel geformuleerd vanuit het perspectief van het bevoegd gezag, wordt iedereen van harte uitgenodigd deze korte enquête in te vullen!


Alvast bedankt voor uw medewerking!

Question Title

* 1. Het kunnen beschikken over een separate, 'eigen', planviewer is voor het bevoegd gezag:

Question Title

* 2. Het kunnen delen van planinformatie op basis van PDF (zoals niet ongebruikelijk ten tijde van de Wro) is in het kader van de Omgevingswet:

Question Title

* 3. Het ontsluiten van planinformatie -naast de centrale viewer- moet door elk bevoegd gezag worden ingevuld op basis van:

Question Title

* 4. Wij zijn benieuwd naar uw mening over en uw overwegingen bij dit vraagstuk: separate planviewer

T