Groene Peiler Voedsel en landschap

Deze Groene Peiler gaat over voedselproductie, landbouw en landschap. Met deze peiling wil NMZH graag inzicht verwerven in hoe consumenten tegen de voedselproducenten op het boerenland aankijken. Hoe maakt u een keuze voor uw voedsel? Wat vindt u belangrijk in de productie van voedsel? Wat is volgens u de rol van de boeren zelf in de verduurzaming van het boerenbedrijf? En wat ziet u hierbij eventueel als uw eigen rol?

De afstand tussen de consument en voedselproducent wordt groter. De mens lijkt steeds meer te vervreemden van het voedsel en het landschap waar dat voedsel geproduceerd wordt.

Question Title

* 1. Vindt u het belangrijk om te weten door wie, waar en op welke wijze uw voedsel geproduceerd wordt?

Question Title

* 2. Er zijn verschillende factoren die de keuze van voedsel beïnvloeden. Bijvoorbeeld prijs, smaak en herkomst. Kunt u aangeven waarop u uw voedselkeuze bepaalt? (1 is hoogst prioriteit, 7 is laagste)
Voedsel moet

Question Title

* 3. Nu volgen een aantal stellingen. Kunt u aangeven in welke stelling u zich het best kunt vinden?
( 1 is hoogst prioriteit, 4 is laagste, zet in de juiste volgorde)

Question Title

* 4. Er bestaan vele keurmerken voor voedsel (Beter Leven, EKO, Skal, Red de Rijke Weide). Let u bij de aanschaf van voedselproducten of het keurmerk erop staat?

Question Title

* 5. Boeren produceren voedsel, onderhouden het landschap en leveren een bijdrage aan de economie. Maar de moderne landbouw zorgt ook voor een verminderde biodiversiteit, een saaier landschap en milieuproblemen.
Een groeiende groep boeren pakt het anders aan. Freek van Leeuwen van kaasboerderij De Vierhuizen is zo’n boer. Dit biologisch melkveebedrijf doet veel op het gebied van natuur, landschap, milieu en energie.
Boer Freek
Freek van Leeuwen voert diverse duurzame activiteiten uit in zijn bedrijf. Kunt u aangeven aan welke activiteiten u de meeste waarde hecht? (1 is meeste waarde, 6 is minste waarde.)

Question Title

* 6. Freek van Leeuwen wil zijn boerderij verder verduurzamen. Er zijn veel plannen en ideeën, maar wat zou wat u betreft prioriteit moeten hebben?

Question Title

* 7. Bent u van mening dat de eventuele extra duurzaamheidsinspanningen die Freek doorvoert op zijn bedrijf ook tot uiting mogen komen in de prijs die hij vraagt voor zijn kaas?

Question Title

* 8. Bent u bereid om deel te nemen aan een bijeenkomst op boerderij De Vierhuizen om ‘live’ in gesprek te gaan met Freek van Leeuwen over de verduurzaming van zijn bedrijfsvoering?

Question Title

* 9. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen

Question Title

* 10. Om mee te doen aan de bijeenkomst of het ontvangen van de nieuwsbrief hebben wij uw naam en e-mailadres nodig. Kun u deze hieronder vermelden?

Hartelijk dank voor uw deelname aan deze enquête! 

T