Expertisecentrum Revalidatie Naarderheem

Geachte cliënt,

In de afgelopen periode verbleef u op een revalidatieafdeling van Naarderheem. Wij willen graag weten hoe u dit verblijf ervaren heeft. Met die informatie kunnen wij namelijk onze zorg- en dienstverlening blijven verbeteren. Daarom verzoeken wij u om deze vragenlijst in te vullen. Het is belangrijk dat u alle vragen bij voorkeur zelf invult. Wanneer dit moeilijk voor u is, dan kunt u bijvoorbeeld een familielid vragen om u er bij te helpen. 

U kunt de vragenlijst anoniem invullen of u kunt uw naam invullen zodat wij met u in contact kunnen komen.

Bij voorbaat dank!

Question Title

* 1. Voor welke aandoening werd u opgenomen op de revalidatieafdeling?

Question Title

* 2. Op welke revalidatieafdeling verbleef u?

Question Title

* 3. Hoe lang verbleef u op de revalidatieafdeling?

Question Title

* 4. Bent u op de hoogte wat de doelen zijn van uw opname?

Question Title

* 5. Bent u betrokken geweest bij het opstellen van uw revalidatiedoelen/behandelplan?

Question Title

* 6. Kwamen de zorgverleners en behandelaars de afspraken uit uw behandelplan na?

Question Title

* 7. Werd de voortgang van uw revalidatie met u besproken aan de hand van uw behandelplan?

Question Title

* 8. Bent u bij de opname op de revalidatieafdeling geïnformeerd over de gang van zaken op de afdeling?

Question Title

* 9. Heeft u informatie over uw behandeling ontvangen van de zorgverleners en behandelaars?

Question Title

* 10. Heeft u informatie over nazorg ontvangen van de zorgverleners en/of behandelaars?

Question Title

* 11. Hadden de zorgverleners en behandelaars voldoende aandacht voor hoe het met u ging?

Question Title

* 12. Gingen de zorgverleners en behandelaars respectvol om met uw privacy?

Question Title

* 13. Voelde u zich tijdens uw verblijf correct bejegend en benaderd?

Question Title

* 14. Werd u gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf te doen?

Question Title

* 15. Waren de maaltijden lekker?

Question Title

* 16. Was uw kamer schoon?

Question Title

* 17. Heeft de revalidatie voldaan aan uw verwachtingen?

Question Title

* 18. Welk cijfer 1 - 10 (waarbij 1 zwaar onvoldoende is en 10 uitstekend) geeft u de zorgverleners en behandelaars waarmee u contact heeft gehad? Voor de behandelaars waar mee u geen contact heeft gehad, hoeft u geen cijfer te geven.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N.v.t.
Verpleging / verzorging
Arts / dokter
Fysiotherapie
Ergotherapie
Logopedie
Psychologie
Diëtetiek
Activiteitenbegeleiding
Medewerker Horeca
Medewerker Receptie

Question Title

* 19. Werkten uw zorgverleners en behandelaars op een goede manier samen?

Question Title

* 20. Welk cijfer geeft u de revalidatieafdeling?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Welk cijfer geeft u de revalidatie afdeling?

Question Title

* 21. Zou u deze revalidatie-instelling bij uw vrienden en familie aanbevelen?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zou u deze revalidatie-instelling bij uw vrienden en familie aanbevelen?

Question Title

* 22. Bent u tevreden met het behaalde resultaat?

Question Title

* 23. Wat kan er beter op de revalidatieafdeling?
(Zijn er dingen die u miste of wat moet er verbeterd worden?)

Question Title

* 24. Waar bent u tevreden over als het gaat over de revalidatieafdeling waar u verbleef?

Question Title

* 25. Als u wilt kunt u uw naam en e-mail opgegeven. (dit is niet verplicht)

T