Test uw kennis over de richtlijn Ileus

De richtlijn 'Ileus' is geautoriseerd. Er is een uitgebreide beslisboom ontwikkeld om de richtlijn nog beter toepasbaar te maken in de praktijk.

Onder een ileus wordt verstaan een verminderde tot opgeheven passage van de dunne of dikke darm. Dit kan het gevolg zijn van een gedeeltelijke of totale afsluiting op één of meerdere plaatsen (mechanische ileus), een verminderde of opgeheven motiliteit (paralytische ileus) of een combinatie van beide mechanismen. Bij patiënten met een ileus is er vaker sprake van een ileus van de dunne darm dan van de dikke darm. Soms is er een obstructie op meerdere plaatsen tegelijk en zijn zowel dunne als dikke darm betrokken.  

In de palliatieve fase ontstaat een ileus nogal eens geleidelijk (meestal als gevolg van een peritonitis carcinomatosa) en is er meestal geen sprake van een volledige obstructie. Doordat de passage vaak maar gedeeltelijk opgeheven is, kan de symptomatologie in de loop van de tijd sterk wisselen met zowel periodes met hyperperistaltiek als periodes met verminderde of opgeheven motiliteit.

Test uw kennis over ileus en maak de e-casus.

T