Enquete tevredenheid

KIKI Kansen in Kinderen wil graag hun aanbod aanpassen aan de wensen van de deelnemers aan de trainingen die wij verzorgen. Daarom hebben wij onderstaand een aantal vragen om een beeld te krijgen van de ervaring van de training die u heeft gevolgd. KIKI Kansen in Kinderen wil graag blijven ontwikkelen om zo de branche verder te professionaliseren. Wij vinden het fijn als u de vragen voor ons in zou willen vullen, dit zal enkele minuten in beslag nemen.

Question Title

* 1. Bij welke soort opvang bent u werkzaam?

Question Title

* 2. Hoe lang bent u reeds werkzaam in de kinderopvangbranche?

Question Title

* 3. Bij welke kinderopvangorganisatie / gastouderbureau bent u werkzaam / aangesloten?

Question Title

* 4. Wat is de naam van uw trainer:

Question Title

* 5. Was de training die u heeft gevolgd naar verwachting?

Question Title

* 6. Is de training voor u toepasbaar in de praktijk?

Question Title

* 7. Ben u tevreden over de duur van de training?

Question Title

* 8. Ben u tevreden over de behandeling van de lesstof?

Question Title

* 9. Hoe tevreden bent u over de kennis en de vaardigheden van de trainer?

Question Title

* 10. Bent u tevreden over het contact tussen u en de trainer?

Question Title

* 11. Was er tijdens de training voldoende gelegenheid voor het beantwoorden van uw vragen?

Question Title

* 12. Hoe belangrijk is professionalisering voor u?

Question Title

* 13. Zou u meer informatie willen ontvangen over onze trainingen?

Question Title

* 14. Welk vervolgtraject zou u graag willen zien na de gevolgde training?

Question Title

* 15. Zou u opgenomen willen worden in ons nieuwsbrievensysteem?

Question Title

* 16. Heeft u nog tips of tops?

T