Enquete tevredenheid

KIKI Training & Coaching wil graag dat de VE-Inzicht training (KIKI, Kansen in kinderen) aansluit bij de wensen van de deelnemers. Daarom hebben wij onderstaand een aantal vragen om een beeld te krijgen van de ervaring van de training die u heeft gevolgd. We willen graag blijven ontwikkelen om zo de branche verder te professionaliseren. Wij vinden het fijn als u de vragen voor ons in zou willen vullen, dit zal enkele minuten in beslag nemen.

Question Title

* 1. Welke VE training heeft u gevolgd?

Question Title

* 2. Bij welke soort opvang bent u werkzaam?

Question Title

* 3. Hoe lang bent u reeds werkzaam in de kinderopvangbranche?

Question Title

* 4. Bij welke trainer heeft u de training gevolgd?

Question Title

* 5. Was de training die u heeft gevolgd naar verwachting?

Question Title

* 6. Is de training voor u toepasbaar in de praktijk?

Question Title

* 7. Ben u tevreden over de behandeling van de lesstof?

Question Title

* 8. Hoe tevreden over de inzichten die u heeft gekregen over het stimuleren van de ontwikkelingsgebieden? (spraak en taal ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling/rekenprikkels, motorische ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling)

Question Title

* 9. Hoe tevreden over de inzichten die u heeft gekregen over het verrijken van de speel-leeromgeving? (thematafels/speelhoeken)

Question Title

* 10. Hoe tevreden bent u over de kennis die u heeft gekregen over het aansluiten bij kinderen door middel van de zone van de naaste ontwikkeling? (wat kan het kind als zelfstandig en wat kan het kind met begeleiding)

Question Title

* 11. Hoe tevreden bent u over de kennis die u heeft gekregen van de interactievaardigheden (basale en educatieve) die u kunt inzetten tijdens uw werk met kinderen?

Question Title

* 12. Hoe tevreden bent u over de kennis die u heeft gekregen met betrekking tot het begrijpen van de ontwikkeling tijdens het observeren van kinderen?

Question Title

* 13. Hoe tevreden bent u over het borgen van de inzichten tijdens de training door gebruik te maken van de KIKI thema's?

Question Title

* 14. Hoe tevreden bent u over de kennis die u heeft gekregen over ouderbetrokkenheid en de ouderbijlage voor ouders?

Question Title

* 15. Hoe tevreden bent u over de kennis en de vaardigheden van de trainer?

Question Title

* 16. Was er tijdens de training voldoende gelegenheid voor het beantwoorden van uw vragen?

Question Title

* 17. Heeft u nog tips of tops?

T