Behoefte onderzoek Fabriekskwartier

Fabriekskwartier is een stoere wijk met een ruw randje in de Piushaven. Een toonbeeld van duurzaamheid met een industriële uitstraling. Als ontwikkelaar van Fabriekskwartier zijn we druk bezig met het vormgeven van het project. 

Hierbij stellen we de woonbehoeftes van de potentiële bewoners voorop. Door middel van deze enquête kun je jouw woonbehoeftes kenbaar maken en invloed hebben op de ontwikkeling van Fabriekskwartier. Resultaten van deze enquête zullen alleen door ons gebruikt worden en niet gedeeld met derden.

In de enquête komen 2 vragen voor over huurwoningen. Met deze vragen bekijken we de behoefte naar middeldure huurwoningen.

Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 10 minuten.

Hartelijk dank voor je tijd om deze enquête in te vullen en ons verder te helpen.

Triborgh Gebiedsontwikkeling

Question Title

* 1. Waarom ben je geïnteresseerd in Fabriekskwartier?

Question Title

* 2. Hoe belangrijk vind je onze doelstellingen voor Fabriekskwartier? 

  Totaal niet belangrijk  Onbelangrijk Neutraal Belangrijk Heel belangrijk
Multifunctioneel; het wordt een gemengd gebied met ruimte voor diverse doelgroepen en functies.
Sociaal; er is volop ruimte voor ontmoeting, samenzijn en samenwerken.
All-electric; er komen geen gasaansluitingen in de woningen.
Nul-op-de-meter; doel is dat er genoeg energie wordt opgewekt voor eigen gebruik.
Bio-diversiteit; steeds meer soorten flora en fauna ontdekken de stad als leefgebied. Een verscheidenheid aan soorten ontstaan in de bio-diverse omgeving van Fabriekskwartier.
Klimaatbestendig; een slimme inzet van groen en water zorgt voor koelteplekken in warme tijden en draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van de bewoners. 
Innovatief; de beschikbare en toekomstige techniek wordt ingezet ter bevordering van het woon- en werkgenot, beperking van milieubelasting en het gebruik van fossiele grondstoffen.
Duurzame materialen; gekeken wordt naar de totale levenscyclus van materialen. 
Delen; plekken voor samenkomst en eventuele functies worden gedeeld.

Question Title

* 3. Hoe wil je de openbare groenruimte gaan gebruiken? (meerdere keuzes mogelijk)

Question Title

* 4. Op welke wijze kunnen we het openbaar gebied nog functioneler maken (denk aan spelen voor de kinderen, ontmoetingsplekken, werkplekken etc.)

Question Title

* 5. Om afwatering in de wijk te bevorderen zien wij de privé tuinen graag zo groen mogelijk. Hoe sta jij hier tegenover?

Question Title

* 6. Fabriekskwartier proberen we zo autovrij mogelijk in te richten. Graag horen wij hierover jouw mening.

Question Title

* 7. Ben je op het moment in het bezit van een elektrische auto of wil je er in de toekomst een aanschaffen?

Question Title

* 8. Hoeveel auto's heeft het huishouden waarmee je in Fabriekswartier wilt wonen op het moment?

Question Title

* 9. Ben je bereid indien je twee of meer auto's hebt om dit terug te brengen tot één auto en een elektrische deelauto.

Question Title

* 10. Hoe gaat u elektrische deelauto's gebruiken?

Question Title

* 11. Mijn huidige woning is een

Question Title

* 12. Mijn toekomstige woning wordt een

Question Title

* 13. In Fabriekskwartier wil ik gaan wonen met

Question Title

Deze afbeelding heeft betrekking op de volgende vraag. Welk woningtype spreekt u het meeste aan? Bij de volgende vraag kunt u uw antwoord geven.

Deze afbeelding heeft betrekking op de volgende vraag. Welk woningtype spreekt u het meeste aan? Bij de volgende vraag kunt u uw antwoord geven.

Question Title

* 14. Mijn volgende woning is (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 15. Mijn budget voor mijn volgende woning is (2 antwoorden mogelijk)
Wil je alleen huren? Dan kun je deze vraag overslaan.

Question Title

* 16. Ik kan betalen aan huur ( 2 antwoorden mogelijk) (1/4de deel van maandinkomen)
Wil je alleen kopen? Dan kun je deze vraag overslaan.

Question Title

* 17. Wil je wonen en werken combineren in je nieuwe woning?

Question Title

* 18. De woning heeft

Question Title

Welke kleur past het beste bij je? Het antwoord kun je bij de volgende vraag invullen.

Welke kleur past het beste bij je? Het antwoord kun je bij de volgende vraag invullen.

Question Title

* 19. Als je naar bovenstaande afbeelding kijkt. Welke kleur past dan het beste bij je?

Question Title

* 20. Zou je mee willen werken aan een interview om woonwensen in de markt nog inzichtelijker te krijgen?

Question Title

* 21. Geef hier jouw leeftijd en die van je medebewoners aan

Question Title

* 22. Contactgegevens (Niet verplicht)

Question Title

* 23. Heb jij nog leuke ideeën voor Fabriekskwartier? Dan kun je die hieronder aangeven

T