Ketamine Quiz

Welkom aan de informatiestand van Safe 'n Sound. Via deze quiz willen wij jou graag wat meer inzicht geven over jouw kennis betreffende 'ketamine'. Aarzel niet om tijdens of na het invullen van de quiz vragen te stellen aan de peers of veldwerkers. Veel succes!

Question Title

* 1. Duid het meest correcte antwoord aan.  Ketamine is : 

Question Title

* 2. Ketamine is een dissociatieve drug wat wil zeggen :

Question Title

* 3. De lichamelijke effecten van ketamine kunnen zijn ?

Question Title

* 4. Wat is geen bijnaam van ketamine ?

Question Title

* 5. De psychische effecten van ketamine zijn ?

Question Title

* 6. Is Ketamine verslavend ? 

Question Title

* 7. Wat is een “K-hole” ?

Question Title

* 8. Ketamine is een...

Question Title

* 9. Hoe lang kan men ketamine opsporen in je systeem ? (algemeen gezien, blijft afhankelijk van metabolisme, dosering en frequentie gebruik)

Question Title

* 10. Wat is GEEN gezondheidsrisico bij gebruik van ketamine ?

Question Title

* 11. Rangschik de manieren van gebruik van minst naar meest risicovol

T