Screen Reader Mode Icon

PinkPanel 2021-2022

PinkPanel is een enquête die het veiligheidsgevoel en de discriminatie-ervaringen meet van lesbische. homoseksuele, biseksuele, transgender-, queer en intersekse personen (LHBTQI+) in Utrecht en de rest van de provincie. Initiatiefnemer is Art.1 Midden Nederland (www.art1middennederland.nl), expertisecentrum voor gelijke behandeling en tegen discriminatie voor inwoners van de provincie Utrecht.

Met de resultaten van PinkPanel worden gemeenten geadviseerd over thema’s als seksuele en genderdiversiteit op de arbeidsmarkt, veiligheid voor LHBTQI's in de buurt en het uitgaansleven, en meldingsbereidheid. Sommige vragen zijn gericht op mensen die (ook) relaties hebben met mensen van hetzelfde geslacht, andere vragen gaan juist over veiligheid met betrekking tot genderidentiteit en -expressie en sekse.

Het invullen van de vragenlijst duurt hooguit 15 minuten. Hartelijk dank voor je medewerking!
0 van 57 beantwoord
 

T