Veel scholen hebben onderwijs concepten omarmd waarbij ondernemerschap centraal staat. Leerlingen leren ondernemende vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om zich in een steeds veranderende wereld te handhaven. Vormen van leren, door leerlingen uit te dagen om levensechte problemen op te lossen. Waarbij leerlingen in samenwerking met bedrijven, experts, docenten worden geprikkeld om ideeën te herkennen, goede vragen te stellen, uitdagingen te ontdekken en op te lossen, 21e-eeuwse vaardigheden ontwikkelen en hun ideeën en gedachten te delen.

In de regio wordt door verschillende partners die betrokken zijn bij de plannen voor sterk techniek onderwijs geopperd voor het ontwikkelen van techniek challenges. Het zou erg jammer zijn als het ‘wiel’ op verschillende plaatsen wordt uitgevonden. De eerste stap is om te inventariseren, in hoeverre scholen challenges als onderdeel van hun onderwijsprogramma toepassen of welke behoeften er zijn.

In de vragenlijst wordt gesproken over challenges en daarmee wordt een aantrekkelijke en uitdagende coöperatieve werkvorm bedoeld, waar leerlingen zoeken naar oplossingen voor levensechte uitdagingen en uitwerken (of bouwen en presenteren. Om op deze wijze leerlingen van het vmbo zoveel mogelijk in aanraking te laten komen met techniek en technologie. En waarbij leerlingen kennis maken met het regionale bedrijfsleven en verschillende mbo opleidingen.

Wij stellen het op prijs als u dit bericht (link) doorstuurt aan collega’s met het verzoek de vragenlijst ook in te vullen. Invullen kan tot 13 januari 2023

Question Title

* 1. Wat is uw functie?

T