Inleiding

Page1 / 5
 
20% of survey complete.
U ontvangt deze vragenlijst omdat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van HRM-check van het Sectorplan Cultuur bij Cultuur+Ondernemen.
De check begint met het invullen van de vragenlijst. Doel hiervan is om een globaal beeld te krijgen van het personeelsbeleid van uw organisatie en de issues die spelen. De verkregen informatie is de input voor het verdere traject. Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Hiernaast vormen alle ingevulde vragenlijsten waardevolle informatie voor een totaalbeeld hoe de sector ervoor staat op het gebied personeelsbeleid. Deze ‘benchmark’ wordt alleen geanonimiseerd gebruikt.

De vragenlijst bestaat uit 21 vragen.

Question Title

1. Uw gegevens

T