Screen Reader Mode Icon

Welkom bij de vragenlijst

In dit onderzoek bekijken we de voorkeuren van Nederlandse anesthesiologen voor anesthetica en op basis waarvan deze keuze wordt gemaakt. Hiernaast bekijken we of Nederlandse anesthesiologen bereid zijn een keuze hierin te maken o.b.v. het milieu. Hiermee hopen we duidelijk te krijgen hoe we het gebruik en ook de uitstoot van inhalatie anesthetica kunnen verminderen.

De vragenlijst duurt maximaal 5 minuten om digitaal in te vullen. De anonieme gegevens uit de vragenlijst bewaren wij gedurende 10 jaar na het voltooien van de studie. 

We willen eerst weten of u geschikt bent om mee te doen. Daarom vragen wij u alleen de vragenlijst in te vullen indien u:
-        BIG geregistreerde anesthesioloog bent, of in opleiding bent tot anesthesioloog (AIOS)
-        Werkzaam bent in Nederland
-        Niet met pensioen bent
-        Niet alleen werkzaam bent in een managementfunctie, of alleen werkzaam bent als onderzoeker, intensivist of pijn specialist.

In geval van (inhoudelijke) vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met:  
- Drs. J.F. Lockyer
Leiden University Medical Centre
j.f.lockyer@.lumc.nl
- Drs. H.J. Friedericy
Leiden University Medical Centre
h.j.friedericy@lumc.nl

Hartelijk dank voor deelname aan onze enquête. Uw feedback is belangrijk.

Question Title

* 1. Geeft u toestemming om uw antwoorden te gebruiken in het onderzoek?

0 van 17 beantwoord
 

T