Inleiding

Bedankt om deel te nemen aan deze scan die de inclusiviteit van uw bedrijf/organisatie meet.

Wat is de inclusiescan?
  • De scan bestaat uit 7 delen. Deze bevragen het algemene beleid van de organisatie, maar gaan ook dieper in op concrete HR-praktijken, communicatie en zichtbaarheid, leiderschap en externe relaties.
  • De scan is in eerste instantie een zelfevaluatie die je inzicht geeft in de inclusie binnen je eigen organisatie en die ook duidelijk maakt welke stappen je kan zetten om meer inclusief te worden.
  • Na het invullen van de scan en een analyse door KliQ Works, ontvang je van ons een korte kwantitatieve analyse met je resultaten op de verschillende delen.
De scan werd ontwikkeld door KliQ vzw, met de steun van çavaria.

Hoe de scan invullen?
  • Per organisatie of bedrijf wordt één persoon verantwoordelijk gesteld voor het invullen van de scan.
  • De ingevoerde data handelen over de situatie in België. 
Hoe wordt je score bepaald?
  • Je organisatie krijgt een score per deel. Wij kennen per antwoord punten toe en elke vraag en deel heeft een eigen weging.
  • Bij sommige vragen kan je bewijzen uploaden (bvb. een gedragscode, een brochure, informatie over een evenement.) We raden aan dit te doen, zodat we de antwoorden kunnen bevestigen. Indien er geen documenten worden opgeladen, kunnen ze later nog door ons opgevraagd worden.
  • Je kan eigen (innovatieve) initiatieven vermelden in de vrije velden bij elk deel. Een interne jury beslist hoeveel punten aan deze initiatieven wordt toegekend. De meest interessante initiatieven maken kans op een award.
  • Er wordt enkel een schaal per deel gecommuniceerd met het deelnemende bedrijf of organisatie.
Onze specifieke benadering.

Binnen een diverse maatschappij is het belangrijk om in te zetten op diversiteit en op inclusief omgaan met diversiteit op de werkvloer. Deze scan peilt naar algemene diversiteitsinitiatieven, maar focust vooral op het beleid rond genderdiversiteit en seksuele diversiteit. De bestaande mechanismen rond gender leiden er immers toe dat de doelgroep van LGBT+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender +) niet altijd dezelfde kansen krijgt op de werkvloer.
Onder een inclusieve organisatiecultuur verstaan we een organisatie die de verschillen tussen (kandidaat-)werknemers erkent en waardeert en in de structuren van de organisatie vertaalt door het wegnemen of verkleinen van barrières voor diverse achtergronden, om te komen tot een organisatiecultuur die iedereen dezelfde kansen biedt, ongeacht deze verschillen.

T