Screen Reader Mode Icon
Het is een bijzonder en enerverend campagnejaar geweest.
Naast de introductie van het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie voor Volwassenen (NPPV), heeft u te maken gehad met zowel de aanpassingen van uw vaccinatiespreekuren vanwege de COVID-19 pandemie, alsmede met de gevolgen van mogelijke vaccintekorten vanwege de hoge opkomst van patiënten.
SNPG heeft in samenwerking met het RIVM, het NHG en de LHV geprobeerd om u hierbij zo veel mogelijk te begeleiden en van dienst te zijn.
Jaarlijks evalueren wij onze dienstverlening met hulp van door u ingevulde enquêtes. Dat willen wij dit jaar vanzelfsprekend ook doen.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten
In maart ontvangt u in onze ”Terugblik” de evaluatie van de enquête.

Om een goed inzicht te krijgen in het verloop van de griep- en pneumokokkencampagne in 2020 bestaat deze vragenlijst uit 5 onderdelen. Achtereenvolgens worden algemene vragen gesteld over de vaccinatieprogramma’s, het NPG, het NPPV, de aanpassingen vanwege de COVID-19 pandemie en tenslotte over SNPG als organisatie.

Alvast veel dank voor uw bijdrage.
0 van 37 beantwoord
 

T