Question Title

* 1. Weet je het nog? In 2018 hebben we met elkaar in het dorpshuis gepraat over de toekomst van Aardenburg. Inmiddels zijn er mooie dingen gebeurd: nieuwe huizen aan de Haven gebouwd, een MFC waarin de basisschool is ondergebracht, een nieuw museum en een appartementencomplex in aanbouw op de Kaai. 

Nu, 4 jaar later, gaan we als Stadsraad verder met Aardenburg. Daarvoor hebben we wéér elkaars hulp nodig: ideeën, gedachten en wensen - want alleen samen kunnen we Aardenburg nog verder verbeteren. Vandaar deze enquête, die jullie zowel op papier in de brievenbus als digitaal via je e-mail krijgen. Je hoeft per persoon maar één van beide in te vullen, óf digitaal óf op papier, dus niet allebei. 

We willen jullie vragen om de onderstaande vragen zo mogelijk samen met je gezinsleden of huisgenoten in te vullen. Goede of foute antwoorden bestaan niet, vul in wat je vindt. Je mag de digitale enquête verzenden door na afloop op de knop 'Gereed' te drukken.

Ingevulde enquêtes graag uiterlijk vóór zondag 6 november 2022 inleveren en/of digitaal verzenden.

Graag nodigen we alle Aardenburgers uit om op maandag 21 november 2022 om 19.30 uur in het MFC aan de Burchtstraat 30 de uitslag te komen bespreken.

 -----------------------------------------------------------------------------------

Hoe kijk jij naar de toekomst van Aardenburg? Vul je antwoord hieronder in.

Question Title

* 2. Welke dingen vind jij belangrijk voor Aardenburg?

Question Title

* 3. Wat zou je zelf kunnen doen?

Question Title

* 4. De Stadsraad wil jullie enkele suggesties voorleggen.

Woningen
Welke kant moeten we op groeien? Meer woningen voor jongeren, gezinnen, ouderen? Wij denken dat er meer starterswoningen moeten komen in Aardenburg en ook meer sociale en leeftijdsbestendige woningen. Er zijn verschillende locaties waarop dat zou kunnen, bijvoorbeeld de Zuidstraat, de Eedeweg (terrein Tricot Noble) en de Oude Kerkstraat (terrein Hoogerwerf). Verder vinden we dat er aan de Peurssensstraat ook (vrije) woningen gerealiseerd kunnen worden.

Hoe zie jij dit? Geef hieronder je mening.

Question Title

* 5. Als jij aan geschikte huizen voor Aardenburg denkt, wat voor woningen zijn dat dan (bijvoorbeeld vrijstaand, rijtjeswoning, twee-onder-één-kap, appartement etc.)?

Question Title

* 6. Zorg
De Stadsraad vindt dat de plannen voor Oostburg als 'zorgcentrum' niet mogen leiden tot het weghalen van zorg uit Aardenburg. Zo zouden er verpleegeenheden moeten terugkomen naar Coensdike. Ook moet er meer zorg-aan-huis komen vanuit ZorgSaam. Verder zien we graag dat meer vrijwilligers zich inzetten voor zorg. Maar hoe komen we aan meer vrijwilligers? Wat is in dit opzicht nodig voor Aardenburg, waar gaan we mee aan de slag?

Heb jij nog ideeën?

Question Title

* 7. Fysieke leefomgeving
Het straatbeeld in Aardenburg wordt ontsierd door vervallen woningen en dito gebouwen (zoals Hoogerwerf en Tricot Noble). We vinden dat de gemeente voortvarender (proactiever) moet samenwerken met eigenaren om deze verpaupering tegen te gaan. Ook het groenonderhoud, bijvoorbeeld aan de katholieke begraafplaats, kan beter.

Wat zou er volgens jou aan de fysieke leefomgeving in Aardenburg kunnen verbeteren?

Question Title

* 8. Opmerkingen
Misschien heb jij nog andere goede ideeën voor Aardenburg?

Question Title

* 9. Wist je dat...
  • de lichtwandeling in 2021 ruim 3000 bezoekers heeft getrokken?
  • 800 bezoekers de musical De verloren sleutel hebben bezocht?
  • het kunstenfestival dit jaar 6500 betalende bezoekers had en dat er lovende stukken in Nederlandse en Vlaamse dagbladen zijn verschenen?
  • de Matthäus-Passion al ruim 60 jaar wordt uitgevoerd in Aardenburg en jaarlijks zo'n 1100 bezoekers trekt?
  • tientallen vrijwilligers zich hebben ingezet voor het kunstenfestival en de herdenking van de Berenning?

Question Title

* 10. Hoe kun je deze enquête inleveren?
Zowel digitaal als op papier. Jullie hebben ook een papieren versie in de brievenbus ontvangen. Je hoeft per persoon maar één van beide in te vullen, digitaal óf papier, dus niet allebei. 
  • Digitaal: als je klaar bent en niets meer wilt veranderen, druk dan op de knop 'Gereed'.
  • Papier: in de brievenbus van Marc Moens en Dinique Bakkers, Weststraat 62, Aardenburg, dus niet bij Groen.
Ingevulde enquêtes graag uiterlijk vóór zondag 6 november 2022 inleveren en/of digitaal verzenden.

T