In de loop van 2021 organiseert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid meerdere (digitale) bijeenkomsten om slimme samenwerking tussen verhuurders en gemeenten verder vorm te geven om zo samen in actie te komen tegen drugscriminaliteit. Daarbij kijken we hoe de maatregelen van verhuurders en gemeenten elkaar kunnen versterken. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor professionals bij gemeenten, corporaties en voor woningverhuurders. Daarnaast is iedereen welkom die direct betrokken is bij de verhuur van vastgoed. 

Tijdens de bijeenkomsten gaan we in op:
De verhuur van panden voor criminele doeleinden
Bureau Beke heeft verschillende aanpakken om verhuur van panden voor criminele doeleinden tegen te gaan geïnventariseerd. Tijdens de bijeenkomsten gaan we in op deze aanpakken.
Opslagboxen in relatie tot criminaliteit
Bureau Beke heeft onderzoek gedaan naar opslagboxen in relatie tot criminaliteit. Tijdens de bijeenkomst behandelen we het fenomeen en de aanpak.
Damocles in de praktijk
Pieter Tops heeft onderzoek gedaan naar de toepassing van artikel 13b Opiumwet in Midden- en West-Brabant. In de bijeenkomsten lichten we de juridische, sociale, bestuurlijke en criminaliteitsaspecten toe.
Damocles op Maat
Onderzoeksbureau FRAEY deed onderzoek naar de samenwerking tussen verhuurders van woningen (in dit geval corporaties) en de gemeente. Tijdens de bijeenkomsten kijken we hoe we slimme samenwerkingsverbanden tussen verhuurders en gemeenten kunnen organiseren.
 
Heb je interesse in de bijeenkomsten? Laat dan je gegevens achter.

Question Title

* Jouw gegevens

Question Title

* Geef, indien van toepassing, aan wat voor type pand(en) je verhuurt

T