Voor de herwerking van LOL zonder alcohol wilt het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) van leerkrachten vernemen wat men van dat preventieve lespakket vindt of - voor wie er niet mee werkte - waar een lespakket moet aan voldoen. Vanuit die doelstellingn vragen wij u om 3 à 4 minuten vrij te maken om enkele korte vragen te beantwoorden. 

Question Title

* 1. Ken jij LOL zonder alcohol?

0 van 10 beantwoord
 

T