Algemeen

De manier waarop de langdurige zorg was georganiseerd is door de overheid gewijzigd. Als gevolg daarvan, gepaard gaande met alle veranderingen in de zorg, moeten ouderen en mensen met veel gezondheidsproblemen vaker ‘langer zelfstandig thuis blijven wonen’. Dat komt omdat er nu steeds meer verpleeghuizen en verzorgingstehuizen gaan verdwijnen.

Seniorenwoning?? Nee joh; ik ben pas 80! Dat komt wel als ik oud ben.

Hierover gaan de meeste senioren pas nadenken wanneer ze door hun lichamelijke gebreken e/o gezondheid daarmee geconfronteerd worden én dan pas (dus te laat) stappen moeten gaan ondernemen.

Toekomstig wonen begint nú!
De Gemeentelijke overheid wil u helpen om in uw vertrouwde omgeving zo lang mogelijk zelfstandig oud te worden met een goede kwaliteit van leven.  Dit is ook in de Woonvisie Someren 2030 van de gemeente Someren als zodanig vastgelegd.  En hoe eerder u zelf de regie pakt, des te meer uw woonsituatie in de toekomst bij uw eigen wensen blijft passen.

De Gemeente, KBO als belangenvereniging van senioren, de VAC Voorlichting en Advies Commissie Wonen en woningcorporatie WoCom willen u als partners daarbij helpen om samen met u, deze opgave aan te pakken en ook naar draagkracht uit te voeren.

Het is erg belangrijk om de vragen in deze enquête zo goed mogelijk te beantwoorden. Zo krijgen wij een beter beeld en indruk van de woonbehoefte van ouderen in de gemeente Someren.

Deze enquête is bedoeld voor alle senioren (50-plussers) die inwoner zijn van de gemeente Someren.

                  ‘Hoe hoger de respons, hoe geloofwaardiger de uitkomst‘ 

                                  Wij rekenen op uw medewerking!

Question Title

* 1. Tot welke leeftijdsgroep behoort u?

Question Title

* 2. Is er sprake van lichamelijke beperkingen bij u of uw partner?

Question Title

* 3. Wat voor hulp ontvangt u? (Meerdere antwoorden mogelijk)

T