De KU Leuven voert een onderzoek uit naar de motivatie om voor een verzekeringsproduct te kiezen. De gegevens van deze enquête worden anoniem verzameld, opgeslagen en geanalyseerd door de KU Leuven* en worden niet gedeeld met derden. Als u op enig moment tijdens de enquête besluit om uw deelname te beëindigen, worden uw gegevens niet gebruikt in de analyses.

De vragenlijst duurt ongeveer 5-10 minuten en onder de deelnemers worden 5 Netflix-abonnementen verloot. 

Voor vragen kan u terecht bij francisco.donascimentopitthan@kuleuven.be.

* Als u wenst deel te nemen aan het verloten van de Netflix-abonnementen, kan u aan het einde van de enquête uw e-mailadres delen.

 

 

Als u akkoord gaat met deze voorwaarden, ga dan naar de volgende pagina om de enquête te starten.

T