Question Title

* 1. Hebt u het coalitieakkoord ‘Stroomopwaarts’ gelezen?

Question Title

* 2. Hebt u vertrouwen in de nieuwe coalitie (Stadspartij, PvdA, VVD en CDA)?

Question Title

* 3. Wie is uw favoriete wethouder?

Question Title

* 4. De coalitie heeft in haar akkoord zes domeinen benoemd. Wat zijn voor u het belangrijkste domein? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 5. Wat verwacht u van de oppositie de komende regeerperiode?

Question Title

* 6. Raadsleden krijgen nu een vaste vergoeding voor hun werk. De hoogte van deze vergoeding moet in de toekomst afhankelijk zijn van de prestaties.

Question Title

* 7. Hoe vindt u dat lokale politici communiceren met de inwoners van Doesburg?

Question Title

* 8. Hoe zou DoesburgDirect.nl een rol kunnen spelen bij het doel om een meer open en transparante gemeente te zijn?

Question Title

* 9. Ambieert u zelf een rol in de lokale politiek?

T