Introductie

Beste leden, vrijwilligers en andere betrokkenen,

Vanuit het bestuur willen we graag samen met jullie het gesprek aangaan over de visie, de organisatie en de clubcultuur van onze vereniging. Dit doen we omdat we hart hebben voor de sport, de club en in het bijzonder voor jullie: leden, vrijwilligers en andere betrokkenen!

Om te ontdekken wat jullie belangrijk vinden en waar jullie naar toe willen met onze vereniging, hebben we in samenwerking met de adviseurs van MOOIWERK een ledenenquête opgesteld. De antwoorden gebruiken we om samen met jullie de koers van onze club bepalen voor 2019 en verder.

We willen je vragen de enquête zo volledig mogelijk in te vullen. Denk niet te lang na, ga vooral op je gevoel af. Er is geen goed of fout. We zijn juist benieuwd naar jouw mening.
De enquête is anoniem en kost ongeveer 10 minuten om in te vullen.

Bij voorbaat dank voor je medewerking!

Met sportieve groet,

Bestuur ............

Deze enquête is bedoeld voor alle leden, vrijwilligers en betrokkenen. Ben je jonger dan 14 jaar? Dan vragen we je om deze enquête samen in te vullen met je vader of moeder.

T